In June 2011, UNESCO´s Man and the Biosphere Programme (MAB) designated our region to be a Biosphere Reserve due to the unique natural and cultural enviroments in the area.

Prisat arbete för havsvandrade fisk

Alsbo Ägg AB skänker 40 000 kronor till oss ur sin Östersjöfond för att stödja vårt arbete för att den havsvandrade fisken ska kunna återvända till Nedre Dalälven samt för vårt samarbete med andra biosfärområden runt Östersjön. More...

Vandring på Upplandsleden/Kyrkstigen 20 oktober 2019

Vandra Upplandsleden/Kyrkstigen 20 okt 2019

Vi vandrar sträckan Österbo fäbodar - Nora kyrka i Tärnsjö (6,5 km), ledda av naturguiderna Madde och Jack från Multiadventures Sweden. Välkommen! More...

Studieresa Bisfera Appennino Tosco Emiliano, 15-18/10 2019

Genom det Svenska Biosfärprogrammet deltog vi på en studieresa till det italienska biosfärområdet Appennino Tosco Emiliano. Syftet var att se olika exempel på samverkan i området, i vårt fall var vi speciellt intresserade av de lokala matentreprenörerna och hur de samverkade. More...

Träff med biosfärnätverk

Träff med biosfärnätverk

Åtta länder i biosfärnätverket NordMAB träffas i Plockton på Skottlands västkust. Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven finns på plats för att utbyta erfarenheter om bland annat hållbar turism. More...

Vandring på Gästrikleden, 5 okt 2019

https://www.nedredalalven.se/index.php/sv/biosphere/river-landscape/vandring-pa-gaestrikeleden-gysinge-koversta-5-okt

Vi vandrar sträckan Gammelbyn, Koversta - Gysinge (6,5 km), ledda av Joakim Helmbrandt, ordförande i Gästrikeledskommittén. Välkommen! More...

Föreläsning "Vandra Gästrikeleden & Upplandsleden, 2 okt 2019

Föreläsning "Vandra Gästrikeleden & Upplandsleden

Välkommen till en föreläsning med Gunnika Isaksson-Lutteman! Hon berättar om Gästrikeleden och Upplandsleden, hur lederna är att vandra och hur hennes populära guideböcker kom till. Under kvällen får du ta del av vandringstips, upptäckarlusta och inspirerande bilder. More...

Föreläsning om arbetet i biosfärområdet

Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven besöktes av en delegation från Gyeonggi-provinsen i Sydkorea. Vi berättade om det enorma samarbete som ligger bakom bildandet av Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven samt om några projekt vi driver idag. More...

Biosphere for Baltic, 18-20 september 2019

Biosphere for Baltic, 18-20 september 2019

Biosfärområdena runt Östersjön har träffats för att byta erfarenheter vad gäller åtgärder för en bättre vattenkvalitet och hur man driver en hållbar utveckling genom dialog och samverkan. More...

Föreläsning för Gamla Gardet om biosfärområdet, 11 juni 2019

Föreläsning för Gamla gardet om biosfärområdet, 11 juni 2019

25 personer från Gamla Gardet i Västerås och Surahammar bokade en föreläsning om Biosfärområde Nedre Dalälven. Cristina och Magnus berättade och svarade på frågor. More...

Växt- och mindfulnessvandring i samband med Biologiska Mångfaldens dag, 25 maj 2019

Växt- och mindfulnessvandring i samband med Biologiska Mångfaldens dag, 25 maj 2019

Mindfullness- och växtvandringarna med hälsoinspiratören Maria Karlsson fick gott betyg av deltagarna. Maria ledde två vandringar på Granön där hon under vandringarna berättade om hur man kan använda olika läke- och matväxter. More...

Biosfärområdets dag, 25 maj 2019

Biosfärområdets dag, 25 maj 2019

Den 25 maj firade vi Biosfärområdets dag tillsammans med Färnebofjärdens Nationalpark som samtidigt firade Nationalparkens dag. More...

För markägare: inspirationsresa till Hovranområdets ängs- och betesmarker

Inspirationsresa till Hovranområdets ängs- och betesmarker, Hedemora, 23 maj 2019

Sedan 2016 har Hedemora, Husby och Garpenbergs församlings sociala företag Hela Heten AB fått människor som stått långt från arbetsmarknaden tillbaka till arbete genom att restaurera igenväxande ängar och betesmarker kring det natursköna Hovranområdet. More...

Medverkan på Bioblitz på den biologiska mångfaldens dag, 22 maj 2019

Medverkan på Bioblitz på den biologiska mångfaldens dag, 22 maj 2019

Idag på den Biologiska mångfaldens dag 22 maj har Biosfärområde Nedre Dalälven deltagit i en bioblitz i naturreservatet Långängarna i Sandvikens kommun. Ett mycket välbesökt arrangemang! Vi har dels varit med för att lära och knyta kontakter och dels för att informera om vårt arbete med hållbar utveckling. More...

Nätverksdag om turism - paketering och hållbarhet - 8 maj 2019

Träff för biosfärområdets utvecklingsråd, 25 april 2019

Träff med biosfärområdets utvecklingsråd, 25 april 2019

Sedan biosfärområdet grundades 2011 har ett utvecklingsråd sammansatt av aktörer i regionen träffats vartannat år för att tycka till om arbetet som gjorts i biosfärområdet och för att komma med nya infallsvinklar på vad som kan göras framöver. I år träffades vi i den nyrustade konferenssalen på Gamla Sjukhemmet i Gysinge. More...

EuroMAB, 1-5 april 2019

EuroMAB, 1-5 april 2019

Under konferensen i Dublin deltog cirka 220 deltagare från ett trettiotal länder från Europa, samt Kanada, USA och Ryssland. Från Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven deltog verksamhetsledare Lotta Heimersson och Magnus Pamp, kommunikatör och projektledare i projektet BUS i Biosfären. More...

Träff om juridik och miljöersättningar vid bete och slåtter, 21 mars 2019

Träff om juridik och miljöersättningar vid bete och slåtter, 21 mars 2019

Är du markägare, djurägare eller entreprenör och vill lära dig mer om juridiken och EU-stöden som kan bli aktuella vid restaurering, bete eller slåtter av älvängar och andra områden med höga naturvärden? More...

Träff om naturbeteskött från Nedre Dalälven, 18 mars

Träff om naturbeteskött från Nedre Dalälven, 18 mars

Är du nötköttsproducent, kostchef, grossist eller politiker med intresse för naturbeteskött? På denna träff där du får lära dig mer om och diskutera frågor om naturbete, miljö, certifiering och marknad.
More...

Många deltagare ville lära om naturnära skogsbruk

Kurs i Naturnära Skogsbruk, februari 2019

Ett trettiotal skogsägare och andra intresserade samlades helgen 2-3 februari 2019 i Stjärnsund för en tvådagarskurs i den hyggesfria skogsbruksformen Naturnära skogsbruk. More...

NeDa har fått pris för sitt biosfärarbete från Alsbo Äggs Östersjöfond

För aktiva handlingar att återställa Östersjöns miljö

Pengarna från Östersjöfonden delas ut en gång per år till en organisation eller förening som Alsbo Ägg själva väljer ut. Mottagare av den årligt återkommande checken på 35 000 kronor, med tillhörande diplom för förtjänstfulla insatser, är en aktör som på olika sätt gör aktiva handlingar för att återställa, skydda och bevara Östersjöns miljö. More...

Studieresa i biosfärområdet

NeDa:s studieresa 2018-09-13

För att lära känna området och få veta mera om de verksamheter som finns i vårt Biosfärområde gjordes en inspirations- och studieresa, den här gången gick färden österut. Med på resan var ett 20-tal personer från NeDa:s personal, styrelse, turismnätverk och LAG. More...

Biosfärarbetet prioriteras i Nedre Dalälven

Projekt för ökad hävd av älvängar och andra sidvallsängar

Not prioritized but approved

LIFE RiMe 2.0

The evaluation report from the EU commsission regarding the LIFE application stated that the application had enough points to be approved but other applications were prioritized. Together with the County Administration Board and Bergvik Skog we will aim to submit an improved application in 2017 or 2018. More...

Bush trip in the river landscape

Sweden overgrows

September 9th 2016 we arranged a Bushtrip at the request of the rural network. The vegetation in Sweden is taking over our landscapes. Pastures disappears. Together with the rural network, Upplandsstiftelsen and LRF we wanted to tell you about that. More...

LIFE and LEADER

LIFE application sent and grazing of meadows within LEADER

All according to plan, the application for the project Life Älväng was sent to the European Commission in October 2015. A decision from the Commission is expected in June 2016. An project application is also being written for Leader Nedre Dalälven. More...

Micro seminar EPA

Presentation of our collaboration

March 11, the Nedre Dalälvscollboration and its biosphere activities will be presented in a mini-seminar at the Environmental Protection Agency. It will focus on fish migration, grazing of river meadows, mosquito control and community-led local development. More...

EuroMAB May 2015

Network meeting in Haapsaluu, Estonia

EuroMAB is a network for the biosphere reserves located in Europe and North America. Every two years delegates from each reserve get together and this year the conference was held in Haapsalu, Estonia. The conferences is valuable to exchange experiences and a number of joint meetings and workshops are conducted. More...

NordMAB October 2015

NordMAB conference in the River Landscape

Each year the northernmost Biosphere Reserves gather for a conference. Sweden was this year's host country, and the conference was held in Nedre Dalälven, with accommodation and conference at the City Hotel in Säter. More...

Approved funding for LIFE application

LIFE River meadows

Nedre Dalälven have been granted fundings to write an application for the project LIFE river meadows by the Environmental Protection Agency. In line with our ambition we are given the opportunity to continue the work with grazing our river meadows traditionally. The idea of the project is that most of the meadows along the Lower Dal river is to be restored into open pastures as they were in the past. More...