"Sveriges närmsta vildmark"

Styrelsen


Ledamöter fr.o.m. årsstämma 2019-05-16

 

Ordinarie ledamöter

 

För kommuner

 

Peter Kärnström                      Sandvikens kommun, ordförande

Rolf Bejerfjord                         Älvkarleby kommun

Marie Wilén                             Heby kommun, vice ordförande

Ola Gilén                                   Hedemora kommun

Robert Wallner                        Gävle kommun

 

För mark- och vattenägare

 

Pirjo Gustafsson                       LRF

Birgitta Adell                             Fortum Sverige AB      

 

För övrigt näringsliv      

 

Renata Künz                               Hedesunda camping

 

Suppleanter

 

För kommuner

 

Erik Kolm                                  Tierps kommun

Erik Hamrin                               Sala kommun

Mats Nilsson                              Säters kommun

Kurt Kvarnström                        Avesta kommun

 

För övrigt näringsliv

 

Karin Bengtsgård                      Bengts och Tyttbo gård