"Sveriges närmsta vildmark"

Nedre Dalälvssamarbetet


Mot bakgrund av områdets både bra och dåliga förhållanden grundades Nedre Dalälvens intresseförening 1986 av representanter från både den offentliga och den privata sektorn. Dotterbolaget Nedre Dalälvens Utveckling AB bildades samtidigt. Organisationen går under namnet Nedre Dalälvssamarbetet och pratas i vardagligt tal om som NeDa.

NeDa ägs av medlemmar i moderföreningen. Dessa inkluderar institutioner med intressen i regionen i form av företag, de nio lokala myndigheterna och övriga organisationer. 
 
Föreningen och bolagets styrelse har identisk sammansättning. Styrelsen består av medlemmar och företrädare för samtliga kommuner som involverar Nedre Dalälven och företrädare för olika sektorer av ekonomin. 

I början av 1990, startade föreningen upp och ägde det välkända företaget Centrum för Byggnadsvård AB som specialiserat sig på restaureringar av gamla byggnader. Företaget överläts senare till privatpersoner. År 2000, genom Landsbygdsutvecklingsprogrammet, bildades Leader+ Nedre Dalälven, som har nära kopplingar till NeDa, men var en separat juridisk enhet. År 2008, efter att en ny programperiod trädde i verket, fortsatte vi under det namnet Leader Nedre Dalälven. I mars 2016 kunde de första nya leaderprojekten beviljas i innevarande programperiod (2014-2020) i Leader Nedre Dalälven 3, där trean i namnet står för den tredje perioden av leaderarbete i området.