"Sveriges närmsta vildmark"

Älvlandskapet Nedre Dalälven ingår i FN-organet UNESCO´s Biosfärprogram på grund av de unika natur-och kulturmiljöerna i området. Här kan du lära dig mer om vad ett biosfärområde egentligen är och vad som pågår i det.

NeDa:s studieresa 2018-09-13

NeDa:s studieresa 2018-09-13

För att lära känna området och få veta mera om de verksamheter som finns i vårt Biosfärområde gjordes en inspirations- och studieresa, den här gången gick färden österut. Med på resan var ett 20-tal personer från NeDa:s personal, styrelse, turismnätverk och LAG. Mer...

Projekt BUS i biosfären

Beviljat Leaderprojekt

LAG för Leader Nedre Dalälven 3 har beviljat projektmedel till intresseföreningens ansökan BUS i biosfären. Syftet med projektet är att synliggöra och inspirera insatser och initiativ för ökad hållbarhet samt att stärka biosfärområdets varumärke. Mer...

Projekt Gnista för glöd

Beviljat Leaderprojekt

LAG för Leader Nedre Dalälven 3 har beviljat projektmedel till intresseföreningens ansökan Gnista för glöd. Projektets övergripande syfte är att bidra till ökad hävd av älvängar och andra sidvallsängar och därigenom till nya och bevarade arbetstillfällen, en attraktivare landsbygd, större biologisk mångfald och bättre förutsättningar för turismen. Mer...

LIFE RiMe 2.0

Inte prioriterad men godkänd

Utvärderingsrapporten från EU-kommissionen gällande den LIFE-ansökan som lämnades in hösten 2015 har kommit tillbaka. Enligt den feedback vi fick så var ansökan godkänd men andra ansökningar hade prioriterats. I samarbete med Bergvik Skog och Länsstyrelserna är ambitionen att lämna in en reviderad ansökan igen hösten 2017 eller 2018. Mer...

Bushresan i Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven

Sverige förbuskas

Fredagen den 9 september 2016 genomfördes Bushresan i Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven i på uppdrag av Landsbygdsnätverket. Sverige förbuskas. Genom så kallade bushresor får bland andra politiker och tjänstemän åka på en tur genom ett landskap som formats av decenniers politiska beslut och marknadens utveckling. Mer...

LIFE-ansökan och Hävd av älvängar genom Leader

LIFE och LEADER

Helt enligt planerna så skickades projektansökan för Life Älväng in till EU-kommissionen i oktober 2015. Besked från EU väntas i juni 2016. I oktober 2015 anordnades också ett stormöte där den framtida utvecklingen av hävdfrågan diskuterades. Inbjudna var kommuner, länsstyrelser, LRF, lokala föreningar och företagare samt intresserad allmänhet. Mer...

Miniseminarie Naturvårdsverket

Presentation av Nedre Dalälvssamarbetet

Den 11 mars kommer Nedre Dalälvssamarbetet och dess biosfärverksamhet presenteras i ett miniseminarie för Naturvårdsverket. Det kommer att handla om fiskefrågor, hävdfrågor, myggbekämpning och lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Mer...

NordMAB oktober 2015

Nätverkskonferens Älvlandskapet

Varje år träffas de nordligaste Biosfärområden för att konferera. Sverige var årets värdland och konferensen hölls i Älvlandskapet Nedre Dalälven, med boende och konferens på Stadshotellet i Säter. Mer...

LIFE-ansökan

Beviljade skrivarmedel LIFE

Nedre Dalälven har beviljats skrivarmedel för ansökan om Life Älväng av Naturvårdsverket. Helt enligt vår ambition ges nu möjlighet att fortsätta arbetet med hävdfrågorna ur ett biosfärperspektiv. Tanken med projektet är att flertalet älvängar längs Nedre Dalälven ska restaureras, alltså återställas till fina slåtter och betesmarker som de var förr i tiden. Mer...

EuroMAB maj 2015

Nätverksträff i Haapsaluu, Estland

EuroMAB är MAB-nätverket i de biosfärområden som ligger i Europa och Nordamerika. Vartannat år träffas delegater från områdena och i år hölls konferensen i Haapsalu, Estland. Under konferenserna sker ett värdefullt erfarenhetsutbyte och ett flertal gemensamma sammanträden och workshops genomförs. Mer...