"Sveriges närmaste vildmark"

EuroMAB 2015


Delegater från Älvlandskapet Nedre Dalälven och de andra biosfärområdena och kandidatområdena deltog på nätverksträffen EuroMAB som gick av stapeln i Haapsaluu, Estland den 18 - 22 maj. 125 personer från biosfärområden i Europa och Nordamerika samlades för erfarenhetsutbyte och workshops i Haapsalu i Estland för nätverksträffen EuroMAB 2015. Årets tema ”From Heritage to Sustainable Innovation” omfattade ämnen som utbildning för hållbar utveckling, samhällsentreprenörskap, kommunikation och varumärkesutveckling, MAB-strategi 2015-2025 och mycket mer. Den svenska delegationen bestod av 17 personer.

- ”Konferensen var lärorik och inspirerande, hade bra workshops och gav många nya kontakter” säger Cecilia Wallinder och Cristina Ericsson Turstam som deltog från Älvlandskapet Nedre Dalälven.