"Sveriges närmaste vildmark"

LIFE RIME 2.0I utvärderingsrapporten från EU-kommissionen angående vår LIFE-ansökan angavs att ansökan hade tillräckligt med poäng för att godkännas, men andra projektansökningar prioriterades. Tillsammans med länsstyrelserna kommer vi sträva efter att lämna in en förbättrad ansökan inför utlysningen hösten 2017 eller 2018.

Projektet heter LIFE Älväng och ansökan är skriven av NeDa i nära samarbete med länsstyrelserna i Gävleborg och Uppsala. För den reviderade ansökan, 2.0, kommer även Länsstyrelsen Dalarna att medverka. Bergvik Skog och Naturvårdsverket är med och medfinansierar projektet.