"Sveriges närmaste vildmark"

NordMAB 2015


Deltagare från sju länder gästade Älvlandskapet Nedre Dalälven vid årets NordMAB-konferens den 20-21 oktober. Viktiga frågor att samarbeta kring diskuterades och vårt biosfärområde med fokus på de entreprenörer som verkar i området presenterades för deltagarna. NordMAB är ett nätverk som samlar åtta länder för regelbundna träffar och som syftar till att stärka samarbetet mellan biosfärområden som finns på jordens allra nordligaste områden. Sverige var årets värdland och konferensen hölls i Älvlandskapet Nedre Dalälven, med boende och konferens på Stadshotellet i Säter.

Studiebesök i omgivningarna började med stadsvandring i Säters innerstad och fortsatte längs Ljusterån ner till Säterdalen, som är en del av biosfärområdets kärnområde. Lunch intogs på Bispbergs herrgård och på eftermiddagen besöktes Visthusboden och Skedvibröd i Stora Skedvi. Konferensen avslutades med en workshop där deltagarna listade några viktiga frågor att samarbeta kring: Öppet landskap, hållbar turism och marknadsföring av varumärket biosfärområde.