"Sveriges närmsta vildmark"

Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet

På den här sidan (under fliken "Fiskevård") kommer fiskevårdsprojektets digitala plattform att byggas upp. Fram tills dess att plattformern lanseras kommer material för nedladdning från möten och konferenser att göras tillgängligt här. En sammanfattning av vad den digitala plattformen kommer att innehålla återfinns längst ned på den här sidan.

 

Hållbar vattenkraft i Dalälven: Faktaunderlag, analyser och slutprodukter 

(2018-05-29)

Behovet av miljöåtgärder och vattenkraftens betydelse för samhällets energiförsörjning ska belysas och avvägas i förhållande till varandra, samtidigt som effekter på andra samhällsintressen beaktas. En mer utförlig beskrivning av bakgrund och syfte framgår av projektbeskrivningen. Kompletterande publikationer återfinns nedan i den tredje delrapporten och via länken "Analyser och slutprodukter" som hänvisar till projektet Hållbar vattenkraft i Dalälven. 

Projektbeskrivning & arbetsprocess (0.2 MB)

Dalälvens naturvärden - 2018:05 (20.3 MB)
Påverkan från vattenkraften, åtgärdsbehov och prioriterade miljöåtgärder är den tredje delrapporten från Länsstyrelsen i Dalarna. De två tidigare delrapporterna återfinns längre ned på denna sida.

 

Analyser och slutprodukter (länk till Hållbar Vattenkraft i Dalälven)
Projektet Hållbar vattenkraft i Dalälven listar på ovanstående länk olika publikationer över analyser och slutprodukter som bl.a. ska slutredovisas senast juni 2018.

 

LIV-Projektet: Resultatet

(2018-04-04)

Resultaten från de senaste undersökningarna av lax, harr, asp och öring i Dalälven.

LIV - Laxfisk i Nedre Dalälven (3.68 MB)
Kalle Gullberg, Länsstyrelsen Gävleborg

HÅVD - Nuläge och åtgärdsförslag(0.27 MB)
Daniel Brelin, Länsstyrelsen Uppsala

 

LIV-Projektet: Slutrapport

(2018-03-23)

LIV-projektet presenterar förslag på hur man kan öppna upp Dalälven för laxvandring för första gången på 100 år.

LIV - Laxfisk i nedre Dalälven (32.2 MB)
Anna Hagelin, Olle Calles och Karl Gullberg

 

Inslag SVT Nyheter Uppsala

 

Inslag 2 SVT Nyheter Uppsala

 

Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet: Fältdag 2 i praktisk fiskevård

(2017-10-31)

Rapport från fältdagen med besök vid SLU:s Skogsmästarskola i Skinnskatteberg och Bjurforsbäcken väster om Avesta. Ett 25-tal entusiastiska deltagarna från fiskevårdsområdesföreningar, vattenägare, kommun, företag och fiskeklubbar i Nedre Dalälvsområdet fick handfasta tips och råd under den vackra höstdagen. En mycket uppskattad dag blev slutbetyget från deltagarna.

Program (0.4 MB)

Sammandrag från temadagen (4.7 MB)
Bilder och textsammandrag med exempel på vad vi fick till oss under dagen.

Johan Törnbloms föredrag om Hedströmen i Bergslagen, del 1 (9.6 MB)
Hedströmmen i Bergslagen – en demonstrationssträcka för ekologisk status i ett regleringspåverkat vattendrag. Johan Törnblom, Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.

Johan Törnbloms föredrag om Hedströmen i Bergslagen, del 2 (16.9 MB)
Hedströmmen i Bergslagen – en demonstrationssträcka för ekologisk status i ett regleringspåverkat vattendrag. Johan Törnblom, Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg.

 

LIV-Projektet: Referensgruppsmöte

(2017-09-28)

LIV-projektet delade med sig av resultat och förslag till åtgärder inför referensgruppen som träffades i Söderfors. Nedan återfinns nedladdningsbar dokumentation från mötet.

Program (0.9 MB)

Fiskpassager i Nedre Dalälven - Lägesrapport september 2017  (5.2 MB)
Olle Calles, Karlstad universitet

Redogörelse för LIV-projektets aktiviteter och resultat (5.4 MB)
Anna Hagelin, Länsstyrelsen Gävleborg

Elfisken & genetik i nedre Dalälven (4.3 MB)
Kalle Gullberg, Länsstyrelsen Gävleborg

Diskussionsfrågor grupparbete (0.2 MB)

 

Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet: Slutseminarium Kraft i liv och vatten

(2017-09-22)

”Kraft och liv i vatten” är en samverkan kring forskning och utveckling mellan vattenkraftföretag och myndigheter. Projektet Fiskevård i Nedre Dalälven besökte slutseminariet i Älvkarleby och en kortare sammanfattning från dagen finns att ladda ner nedan. De två huvudpunkterna som tas upp i dokumentet är testanläggningen för Kungsrännan, samt vattenkraftens miljöfond.

Sammanfattning av slutseminarium (2.0 MB)

 

Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet: Temadag praktisk fiskevård

(2017-08-31)

Närmare 40 deltagare från 12 fiskevårdsområden träffades i Gysinge för att nätverka och prova på samt informeras kring olika typer av fiskevård. Länfiskekonsulenterna för de fyra länen höll utomhus i temadagens olika stationer som innehöll nätprovfiske, elfiskebåt, elfiske manuellt och stationen "Hur mår våra vatten?". Inne på Café Udden berättade forskaren Lars Ljunggren om det framgångsrika arbetet med gösförvaltning i Storsjön.

Program (0.4 MB)

Sammandrag från temadagen (1.6 MB)
Bilder och sammandrag från de olika stationerna.

Metodik för provfiske i sjöar (2.2 MB)
Karl Gullberg, länsstyrelsen Gävleborg

Fiskeriverket - Standardiserad metodik för provfiske i sjöar (0.5 MB)
Fiskeriverket informerar 2001:2. Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium, Drottningholm

 

Hållbar vattenkraft i Dalälven: Seminarium

(2017-04-04)

Under dagen berättades det om arbetet för hållbar vattenkraft i Dalälven. Seminariet behandlade Dalälvens naturvärden, vattenkraftens påverkan på dessa och vilka åtgärdsbehov som finns. Utförlig dokumentation från seminariumet finns nedladdningsbart nedan.

Vattenkraftens energivärden, produktion, reglerkraftnytta mm  (1.2 MB)
Per-Erik Sandberg, länsstyrelsen Dalarna

Prioriteringsordning för naturvärden (0.9 MB)
Ann-Louise Haglund, länsstyrelsen Dalarna

Inventering av kraftverk. Funktion av vandringsvägar vid flera kraftverk i rad (16.7 MB)
David Lundvall, länsstyrelsen Dalarna

Översvämningsberoende livsmiljöer  (0.8 MB)
Joel Berglund, länsstyrelsen Uppsala

Ekologiskt anpassad årsflödesdynamik (3.2 MB)
Länsstyrelsen, SMHI, Fortum, Vattenfall m.fl

Laxfiskar i vattnen (6.5 MB)
Karl Gullberg, länsstyrelsen Gävleborg

Beskrivning av vilka naturvärden som är högst prioriterade per område (1.2 MB)
Joel Berglund, länsstyrelsen Uppsala

Naturvärden och åtgärdsbehov (5.0 MB)
Joel Berglund, länsstyrelsen Uppsala

Hur går vi vidare med prioriteringar? (0.4 MB)
Per-Erik Sandberg, länsstyrelsen Dalarna

 

Hållbar vattenkraft i Dalälven: De två första delrapporterna

(2017-02-27)

Länsstyrelsen Dalarna har påbörjat ett arbete med en plan för att prioritera vilka miljöåtgärder vid Dalälvens vattenkraftverk och dammar som ger störst miljönytta. Nedan följer projektets två första delrapporter.

Dalälvens vattenkraftsystem - 2017:01 (4.4 MB)
Kulturhistorisk beskrivning av vattenkraftverk. Länsstyrelsen Dalarna. 

Dalälvens vattenkraftsystem - 2017:03 (13.9 MB)
Energiproduktion och reglerkraftnytta samt påverkan på vattenflöden och vattennivåer. Länstyrelsen Dalarna. 

 

Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet: Nätverksträff i Älvkarleby

(2017-02-20)

Styrelsen för fiskevårdsområdet i Älvkarleby med deltagare från Fiskekontoret och naturskyddsföreningen samt fiskodlingen bjöds in till en nätverksträff i Älvkarleby. Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet berättade om mål och syfte med projektet samt gick igenom planeringen för 2017 (PDF, längre ned på sidan). Projektledare Anna Hagelin informerade om senaste rönen inom LIV-projektet och länsfiskekonsulent Karl Gullberg (X-län) berättade om erfarenheter av förvaltningsprogram för fisk med stöd av länsfiskekonsulent Daniel Brelin (C-län). 

LIV-projektet, senaste rönen om förutsättningar och behov (3.5 MB)
Anna Hagelin, Länsstyrelsen Gävleborg

Förvaltning av fisk i Dalälven, erfarenheter från andra områden  (2.4 MB)
Kalle Gullberg, Länsstyrelsen Gävleborg

 

Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet: Nätverksträff i Söderfors

(2017-01-30)

Styrelse och representanter för Söderfors/Hedesunda och Marma/Mehedeby fiskevårdsområden samlades i Söderfors för en nätverksträff. Under nätverksträffen informerade Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet mål och syfte med projektet samt gick igenom planeringen för 2017. Länsfiskekonsulent Karl Gullberg informerade om LIV-projektet och hur arbetet fortskrider under projektperioden. 

Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet: Planeringsträff med Länsfiskekonsulenterna

(2017-01-13)

Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet träffade berörda länsfiskekonsulenter för att planera och diskutera det fortsatta arbetet i projektet. Bl.a. diskuterades hur vi kan samarbeta gällande kommande fältdagar. Fältdagarna innebär att deltagare under ledning av expertis får vara ute i fält för att titta på goda exempel över gjorda eller potentiella fiskevårdsåtgärder. 

Tidsplanering för 2017 (0.4 MB)
Henrik Thomke, Johan Hedin, Kalle Hedin, Håkan Danielsson, Nichlas Dahlen, Joel Berglund 

 

Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet: Nätverksträff i Gysinge

(2017-12-15)

Styrelse och representanter för Gysingeforsarnas och Färnebofjärdens fiskevårdsområden samlades i Gysinge för en nätverksträff. Under nätverksträffen informerade Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet mål och syfte med projektet samt gick igenom planeringen för 2017. Länsfiskekonsulent Karl Gullberg informerade om LIV-projektet och hur arbetet fortskrider under projektperioden. 

LIV-Projektet: Referensgruppsmöte

(2016-11-28)

LIV-projektet delade med sig av resultat och framtidsplaner till referensgruppen som träffades i Gysinge. Nedan återfinns nedladdningsbar dokumentation från mötet.

Inbjudan och program (0.5 MB)

Redogörelse för projektets aktiviteter och resultat så här långt (6.1 MB)
Anna Hagelin, Länsstyrelsen Gävleborg

Lägesrapport – Fiskpassager i Nedre Dalälven (11.9 MB)
Olle Calles, Karlstad universitet

Restaurering, provfisken och förvaltning av laxfisk i nedre Dalälven (13.0 MB)
Kalle Gullberg, Länsstyrelsen Gävleborg

Redovisning av grupparbete (0.4 MB)

 

Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet: Kickoff

(2016-10-20)

Ett drygt 60-tal personer medverkade i Gysinge den 20:e oktober på kickoffen för Nedre Dalälvens fiskevårdsprojekt. Nedan följer nedladdningsbara PDF:er från föredragshållarnas presentationer m.m.

Deltagarlista (0.3 MB)

Redogörelse för projektets innehåll (1.4 MB)
Henrik Thomke och Johan Hedin, Nedre Dalälvens Intresseförening

Vad är bra fiskevård? (4.3 MB)
Erik Degerman SLU

Möjligheter att med länsstyrelsernas hjälp praktiskt genomföra konkreta åtgärder  (5.9 MB)
Mikael Melin länsstyrelsen Dalarna

Projektet LIV (förutsättningar för att åter få lax och havsöring i älven) (2.8 MB)
Kalle Gullberg länsstyrelsen Gävleborg

Projektet LIV (förutsättningar för att åter få lax och havsöring i älven) (3.8 MB)
Anna Hagelin länsstyrelsen Gävleborg

Hållbar vattenkraft i Dalälven (3.6 MB)
Per Erik Sandberg Länsstyrelsen i Dalarna

Sammanställning av grupparbete (0.4 MB)

 

Sammanfattning av arbetet med den digitala plattformen

Parallellt med att möten med nätverkets viktiga intressenter hålls kommer den digitala plattformen att byggas upp.

Huvudkomponenterna för den digitala plattformen kommer att återfinnas på den här webbplatsen som är tillgänglig för nätverkets intressenter och övrig allmänhet. Den digitala plattformen blir ett nav för projektet  där kommunikation och information kommer att kunna förmedlas genom plattformens olika delar:

Ett generellt nyhetsflöde över händelser inom fiskevården i Nedre Dalälvsområdet. Nyhetsflödet placeras på startsidan för webbplatsen.

Dokumentation från de olika projekten. T.ex. åhörarmaterial från nätverksträffar och seminarier, men även blanketter och information för att söka pengar till lokala fiskevårdsprojekt.  

En interaktiv karta över planerade, pågående och utförda fiskevårdsåtgärder. Kartan kommer att innehålla kortfattade och visuella beskrivningar. Kartan kommer också att fungera som ett nav för länkning till mer detaljerade sidor. Sidor som mer i detalj beskriva enskilda åtgärder och ge fortlöpande information vad som händer i de olika projekten.

Rapporteringssystem där intressanta uppgifter med anknytning till vattnen kan skickas in. Det kan vara allt från historiska uppgifter om fiskarter och vandringshinder till uppgifter som handlar om nya arter eller fiskarter som helt försvunnit eller kraftigt minskat.

En kortfattad övergripande informationsfilm om vattnen i Dalälven. Filmen kommer att följa källor både långt i norr, t.ex. Fjättjärn i Härjedalen men också lokalt t.ex. Ljusterns källor. Filmen baseras på överflygningar i Google Earth med nedslag på intressanta platser. Sidor med statisk information där generell text motsvarande den i filmen återfinns, men också historiska beskrivningar och uppgifter kring hur älven påverkats av människan och när olika vandringshinder uppförts etc. Utöver detta ska det även finnas information och länkar gällande var och hur man söker medel för fiskevårdsåtgärder.

 

Vid projektets slut ska webbplatsen fortsätta att vara ett levande verktyg där information och fiskevårdsåtgärder finns samlade för allmänheten och nätverkets intressenter.