"Sveriges närmsta vildmark"

LIV - Laxfisk i Nedre Dalälven

Syftet med LIV-projektet har varit att undersöka möjligheten att återskapa fiskvandring och reproduktionspotential för laxfiskar för att i framtiden återfå självreproducerande vildlax och havsöring i en av landets största älvar, Dalälven.

Nedan följer dokumentation från nätverksträffar och seminarier som anordnats i samarbete med Nedre Dalälvens Intresseförening.

 


Information om projekten LIV och Hållbar vattenkraft i Dalälven

(2018-04-04)

Resultaten från de senaste undersökningarna av lax, harr, asp och öring i Dalälven.

LIV - Laxfisk i Nedre Dalälven (3.68 MB)
Kalle Gullberg, Länsstyrelsen Gävleborg

HÅVD - Nuläge och åtgärdsförslag(0.27 MB)
Daniel Brelin, Länsstyrelsen Uppsala

Diskussionsunderlag förenklad förvaltningsplan (0.25 MB)

LIV - Inbjudan uppföljningstillfälle (0.20MB)

Information om uppföljningstillfälle (0.10MB)


Slutrapport

(2018-03-23)

LIV-projektet presenterar förslag på hur man kan öppna upp Dalälven för laxvandring för första gången på 100 år.

LIV - Laxfisk i nedre Dalälven (32.2 MB)
Anna Hagelin, Olle Calles och Karl Gullberg

 

Inslag SVT Nyheter Uppsala

 

Inslag 2 SVT Nyheter Uppsala


Referensgruppsmöte

(2017-09-28)

LIV-projektet delade med sig av resultat och förslag till åtgärder inför referensgruppen som träffades i Söderfors. Nedan återfinns nedladdningsbar dokumentation från mötet.

Program (0.9 MB)

Fiskpassager i Nedre Dalälven - Lägesrapport september 2017  (5.2 MB)
Olle Calles, Karlstad universitet

Redogörelse för LIV-projektets aktiviteter och resultat (5.4 MB)
Anna Hagelin, Länsstyrelsen Gävleborg

Elfisken & genetik i nedre Dalälven (4.3 MB)
Kalle Gullberg, Länsstyrelsen Gävleborg

Diskussionsfrågor grupparbete (0.2 MB)


Referensgruppsmöte

(2016-11-28)

LIV-projektet delade med sig av resultat och framtidsplaner till referensgruppen som träffades i Gysinge. Nedan återfinns nedladdningsbar dokumentation från mötet.

Inbjudan och program (0.5 MB)

Redogörelse för projektets aktiviteter och resultat så här långt (6.1 MB)
Anna Hagelin, Länsstyrelsen Gävleborg

Lägesrapport – Fiskpassager i Nedre Dalälven (11.9 MB)
Olle Calles, Karlstad universitet

Restaurering, provfisken och förvaltning av laxfisk i nedre Dalälven (13.0 MB)
Kalle Gullberg, Länsstyrelsen Gävleborg

Redovisning av grupparbete (0.4 MB)


Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet: Kickoff

(2016-10-20)

Ett drygt 60-tal personer medverkade i Gysinge den 20:e oktober på kickoffen för Nedre Dalälvens fiskevårdsprojekt. Nedan följer nedladdningsbara PDF:er från föredragshållarnas presentationer m.m.

Deltagarlista (0.3 MB)

Redogörelse för projektets innehåll (1.4 MB)
Henrik Thomke och Johan Hedin, Nedre Dalälvens Intresseförening

Vad är bra fiskevård? (4.3 MB)
Erik Degerman SLU

Möjligheter att med länsstyrelsernas hjälp praktiskt genomföra konkreta åtgärder  (5.9 MB)
Mikael Melin länsstyrelsen Dalarna

Projektet LIV (förutsättningar för att åter få lax och havsöring i älven) (2.8 MB)
Kalle Gullberg länsstyrelsen Gävleborg

Projektet LIV (förutsättningar för att åter få lax och havsöring i älven) (3.8 MB)
Anna Hagelin länsstyrelsen Gävleborg

Hållbar vattenkraft i Dalälven (3.6 MB)
Per Erik Sandberg Länsstyrelsen i Dalarna

Sammanställning av grupparbete (0.4 MB)