"Sveriges närmsta vildmark"

Samverkan mellan fiskets intressenter i Nedre Dalälven

Projektet syftar till att koordinera och arbeta tillsammans med områdets fiskevårdsområden, turistentreprenörer, markägare, kommuner och de som fiskar (ortsbefolkning och turister) för att stärka samverkan mellan dessa i frågor rörande fiskeförvaltning, fisketillsyn, prissättning, marknadsföring och andra frågor som intressenterna kan komma att lyfta under projektets gång.

Nedan följer dokumentation från nätverksträffar och seminarier som anordnats i projektet.


Temadag om fisketurism med Martin Falklind m.fl

(2018-12-04)

Som en del i projektet ”Samverkan mellan fiskets intressenter i Nedre Dalälven” bjöd vi in till en spännande och intressant dag den 4 december. Deltagarna fick bl.a. lyssna till Martin Falklind välkänd redaktör, filmare och debattör i fiskesammanhang och miljöfrågor.

På nedanstående länkar kan ni spela upp några av de föreläsningar som vi har filmat.

Introduktion till dagens temadag om fisketurism 
Förhandsvisning av Naturvårdsverkets introduktionsfilm om biosfärområdet Nedre Dalälven.

Möjligheter med digitala fiskekort, iFiske 
Kjell Ideskär och Thomas Abrahamsson om möjligheter med digitala fiskekort och hur dessa kan användas för förvaltning, prissättning, fångstrapportering, marknadsföring och tillsyn m.m.

Paneldebatt Martin Falklind och Daniel Brelin 
Om svenska fiskeupplevelsers konkurrenskraft, begreppet catch & release, etik och den yngre generationens intressen och engagemang m.m.

Nedre Dalälven uppdaterar om projektarbetet 
Henrik Thomke berättade om projektarbetet och Daniel Brelin gav en uppdatering kring "Mera LIV". Johan Hedin redovisade nya funktioner på fiskevårssajten, bl.a den interaktiva kartan.


Nu händer det mycket kring fisket i Nedre Dalälven

(2018-10-17)

Utöver nyheterna med webbsidan om fiskevård jobbas det för fullt i det pågående projektet "Samverkan mellan fiskets intressenter i Nedre Dalälven".

Fiskevårdsområdena som berörs av LIV-projektet (Laxfiskar i vattnen), d.v.s. Bysjön till havsmynningen, arbetar med framtagandet av en förenklad fiskeförvaltningsplan. Den tar upp vision, strategi, målarter, mål, regelverk, tillsyn och uppföljning av bestånden.

Planering och information om arbetet (0.18 MB)


Förenklad fiskeförvaltningsplan, arbetsmöte 4

(2018-10-02)

Fjärde omgången med arbetsmöten för östra respektive västra grupperna. Träffarna ägnades åt arbete med fiskeregler, östra gruppen på Söderfors Hembygdsgård (2018-10-01) och västra gruppen på Nässja Plantskola (2018-10-02).

Kallelse och agenda, östra gruppen (0.05 MB)

Kallelse och agenda, västra gruppen (0.20 MB)

Arbetsmanus: bakgrund, vision, strategi, målarter och mål (0.05 MB)


Förenklad fiskeförvaltningsplan, arbetsmöte 3

(2018-09-03)

Det tredje arbetsmötet rörande förenklad fiskeförvaltningsplan. Den östra gruppen träffades på Älvkarleby Fiskecamp (2018-08-20) och den västra gruppen träffades på Nässjö Plantskola (2018-09-03). 

Kallelse och agenda, östra gruppen (0.20 MB)

Kallelse och agenda, västra gruppen (0.20 MB)

Mall för målarter  (0.15 MB)

Arbetsmanus: vision, strategi, målarter och mål (0.80 MB)


Förenklad fiskeförvaltningsplan, arbetsmöte 2

(2018-06-12)

Det andra arbetsmötet rörande förenklad fiskeförvaltningsplan. Den östra gruppen träffades på Söderfors Hembygdsgård (2018-05-16) och den västra gruppen träffades på Nässjö Plantskola (2018-06-12). 

Kallelse och agenda, östra gruppen (0.20 MB)

Kallelse och agenda, västra gruppen (0.20 MB)


Förenklad fiskeförvaltningsplan, arbetsmöte 1

(2018-05-03)

Det första arbetsmötet rörande förenklad fiskeförvaltningsplan. Den östra gruppen träffades på Älvkarleby Fiskecamp (2018-04-23) och den västra gruppen träffades på Nässjö Plantskola (2018-05-03). 

Kallelse och agenda, östra gruppen (0.20 MB)

Kallelse och agenda, västra gruppen (0.20 MB)