"Sveriges närmaste vildmark"

Träff med biosfärområdets utvecklingsråd, 25 april 2019


Sedan biosfärområdet grundades 2011 har ett utvecklingsråd sammansatt av aktörer i regionen träffats vartannat år för att tycka till om arbetet som gjorts i biosfärområdet och för att komma med nya infallsvinklar på vad som kan göras framöver. I år träffades vi i den nyrustade konferenssalen på Gamla Sjukhemmet i Gysinge.

Totalt deltog arton personer från Högskolan Gävle (Innovationskontoret, Akademin för teknik och miljö) Gröna Kunskapshuset, Skogsstyrelsen, Upplandsstiftelsen, Heby kommun (Landsbygdsutveckling), Avesta kommun (Hållbarhetsstrateg, Näringslivsutveckling), Tierps kommun (Kommunekolog), Gävle kommun (Turism/Destinationsutveckling, Sandvikens kommun (Turism/Näringsliv) och Nedre Dalälvens Intresseförening. 

Länk till sammanfattning av mötet kan du snart hitta här!

Programmet för dagen

09.00-09.15 Samling & fika

09.15-10.15 Inledning och bakgrund

Välkomna och inledning, Lotta Heimersson, vd Nedre Dalälven

Presentation av deltagarna

Bakgrund Nedre Dalälven, NeDa

Utvecklingsrådets roll, Cristina Ericson, biosfärkoordinator
Hur vi arbetar med utveckling av Biosfärområdet, Lotta Heimersson
Projekt Fiskevård, Henrik Thomke, projektledare
Projekt Bevara Utveckla Stödja BUS i biosfären, Magnus Pamp, projektledare och kommunikatör

10.15-11.30 Workshop

Vi utgår från verksamhetsrapporten från 2018 som bifogas och diskuterar:

Vad tycker du om de temaområden vi arbetar med?
Samarbeten och nätverk saknas någon organisation?
Vad betyder Biosfärområdet för dig och din verksamhet?
Vad kan vi förbättra och utveckla de kommande åren?

11.30-12.00 Summering och sammanfattning av workshopen, leds av Lotta Heimersson

Projekt BUS i biosfären

Biosfärarbetet prioriteras i Nedre Dalälven

LAG för Leader Nedre Dalälven 3 har beviljat projektmedel till intresseföreningens ansökan BUS i biosfären. Syftet med projektet är att synliggöra och inspirera insatser och initiativ för ökad hållbarhet samt att stärka biosfärområdets varumärke. Mer...