You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
aktiviteter, KURSER och NYHETER
Här hittar du aktiviteter som vi arrangerar genom våra olika projekt och andras arrangemang som vi deltar i, samt händelser i och nyheter om biosfärområdet som vi gärna vill lyfta fram.
PÅ GÅNG
INSTÄLLT & FRAMFLYTTAT VÅR OCH SOMMAR 2020,  P.G.A. PANDEMIN
- Vårens planerade inspirationsresa för besöksnäringen till Tiveden/Omberg genom Projekt Destination Nedre Dalälven har flyttats fram.
- Kurser och föreläsningar kring biologisk mångfald på våra ängar, bihållning och naturfotografering är framflyttade till nästa år.
- Sommarens guidade båtturer på Nedre Dalälven för allmänheten i samarbete med Färnebofjärdens Nationalpark med våra fina 12-mannabåt Svanen är inställda och vi räknar med att kunna erbjuda turerna nästa sommar istället. 
- BioBlitzen som vi tillsammans med naturföreningarna i Dalarna planerade att bjuda in till i Säterdalen är framflyttad till Biologiska mångfaldens dag, 2021. Istället utförde vi en veckolång digital BioBlitz som blev lyckad, se nedan.
Tidigare aktiviteter - 2020
NYHET - Socialt företag renoverar infotavla för biosfärområdet, 29 juni 2020
Tack vare ett gediget arbete av kyrkans sociala företag Hela Heten AB står nu återigen en fräsch informationstavla om biosfärområdet vid Avestas södra infart. Vi bad VD Lars Brandt att berätta om arbetet och företaget. Läs mer här!
Länsvandring I HEBY med landshövdingEN, 25 juni 2020
Vandringen är en av åtta som landshövding Göran Enander gör i Upplands kommuner i syfte att uppmärksamma betydelsen av friluftsliv, folkhälsa och naturvård. Vi fick tillfälle att berätta om verksamheten vid Nedre Dalälvens Intresseförening samt om Biosfärområde Nedre Dalälven. Läs mer här!
Nyhet - NeDas VD Lotta heimersson gästar Radio p4, 9 juni 2020
Förmiddag i P4 med Maria Sundell och Larry Forsberg direktsände från den ekologiska getgården Lars Pers i Fors utanför Österfärnebo. En av gästerna i programmet är Lotta Heimersson, VD för Nedre Dalälvens Intresseförening (NeDa). Hör henne berätta om företagsutveckling, framtidsvisioner, turism, boende i området, samt om läget i turismnäringen under coronapandemin. Läs och hör mer här!
Digital BioBlitz Dalarna, 18-24 maj 2020
Naturföreningarna i Dalarna och Biosfärområde Nedre Dalälven bjuder in naturnyfikna att via Facebook posta bilder, filmklipp och ljudupptagningar på växter, fåglar, insekter med mera som man upptäcker på sina egna utflykter. Artkunniga från föreningarna hjälps åt med artbestämning, att berätta mer om arten samt eventuell inrapportering till artdatabanken. Allt i samband med den biologiska mångfaldens dag. Läs mer här!
NÄTVERKSDAGAR - FOTO/FILM OCH SOCIALa MEDIA, 17-18 MARS
Projekt Destination Dalälven bjuder in till två nätverksdagar. Den första dagen delar Anna Järnebeck, Visit Roslagen, sina erfarenheter kring sociala media, skriva för webben, kanalval med mera. Fotografen berättar på vad du behöver tänka kring film och foto i sociala media. Andra dagen har du möjlighet att följa med Henrik i fält och testa på att fotografera mat/dukning, inomhusmiljöer, exteriörer och livet på ett besöksmål. Se mer här!
Kursdag i livsmedelshygien, inriktning egenkontrollprogram (HACCP), 4 mars 2020
Introduktion till och framtagande av ett egenkontrollprogram (kursdag 2) för dig som arbetar med råvaror, beredning, tillverkning t.ex. Bed&Breakfast, catering, hotell, utomhusmatlagning och restaurang. Se mer här!
Kursdag i livsmedelshygien, grundmoment och uppdatering (HACCP), 28 januari 2020
För dig som arbetar med råvaror, beredning, tillverkning t.ex. Bed&Breakfast, catering, hotell, utomhusmatlagning och restaurang. Se mer här!
Tidigare aktiviteter - 2019
NYHET - Prisat arbete för havsvandraNde fisk, 7 november 2019
Alsbo Ägg AB skänker 40 000 kronor till Nedre Dalälvens Intresseförening ur sin Östersjöfond för att stödja vårt arbete för att den havsvandrade fisken ska kunna återvända till Nedre Dalälven samt för vårt samarbete med andra biosfärområden runt Östersjön. Läs mer här! 
Vandring på Upplandsleden/Kyrkstigen 20 oktober 2019
Vi vandrar sträckan Österbo fäbodar - Nora kyrka i Tärnsjö (6,5 km), ledda av naturguiderna Madde och Jack från Multiadventures Sweden. Välkommen! Läs mer här!
Studieresa Bisfera Appennino Tosco Emiliano, 15-18/10 2019
Genom det Svenska Biosfärprogrammet deltog vi på en studieresa till det italienska biosfärområdet Appennino Tosco Emiliano. Syftet var att se olika exempel på samverkan i området, i vårt fall var vi speciellt intresserade av de lokala matentreprenörerna och hur de samverkade. Läs mer här!
Nätverksträff med NordMAB, 7-9 oktober 2019
Åtta länder i biosfärnätverket NordMAB träffas i Plockton på Skottlands västkust. Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven finns på plats för att utbyta erfarenheter om bland annat hållbar turism. Läs mer här!
Vandring på GästrikEleden, 5 okt 2019
Vi vandrar sträckan Gammelbyn, Koversta - Gysinge (6,5 km), ledda av Joakim Helmbrandt, ordförande i Gästrikeledskommittén. Välkommen! Läs mer här!
Föreläsning Vandra Gästrikeleden & Upplandsleden, 2 okt 2019
Välkommen till en föreläsning med Gunnika Isaksson-Lutteman! Hon berättar om Gästrikeleden och Upplandsleden, hur lederna är att vandra och hur hennes populära guideböcker kom till. Under kvällen får du ta del av vandringstips, upptäckarlusta och inspirerande bilder. Läs mer här!
Besök från Gyeonggi-provinsen i Sydkorea, 2 oktober 2019
Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven besöktes av en delegation från Gyeonggi-provinsen i Sydkorea. Vi berättade om det enorma samarbete som ligger bakom bildandet av Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven samt om några projekt vi driver idag. Läs mer här!
Mässa Efterfest i Heby, 28 SEPTEMBER 2019
Vi var på plats på mässan och samtalade bland annat kring hållbarhet och tanken bakom biosfärområdet och projekten som pågår i området. Läs mer här!
Biosphere for Baltic, 18-20 september 2019
Biosfärområdena runt Östersjön har träffats för att byta erfarenheter vad gäller åtgärder för en bättre vattenkvalitet och hur man driver en hållbar utveckling genom dialog och samverkan. Läs mer här!
ROADTRIP i BIOSFÄROMRÅDET MED DOKUMENTÄRFILMARE, 12:e och 16:e juni
Vi tog med dokumentärfilmaren Eric Delafosse från Energy Observer på en rundtur i vårt Biosfärområde Nedre Dalälven. Han har i uppdrag från Unesco att göra korfilmer om goda exempel på hållbar utveckling. I Nedre Dalälven ville han spegla arbetet kring fiskevård. Läs mer här!
Föreläsning för Gamla Gardet om biosfärområdet, 11 juni 2019
25 personer från Gamla Gardet i Västerås och Surahammar bokade en föreläsning om Biosfärområde Nedre Dalälven. Cristina och Magnus berättade och svarade på frågor. Läs mer här!
Växt- och mindfulnessvandring i samband med Biologiska Mångfaldens dag, 25 maj 2019
Mindfullness- och växtvandringarna med hälsoinspiratören Maria Karlsson fick gott betyg av deltagarna. Maria ledde två vandringar på Granön där hon under vandringarna berättade om hur man kan använda olika läke- och matväxter. Hon bjöd också på örtshots. Läs mer här!
Inspirationsresa till Hovranområdets ängs- och betesmarker, Hedemora, 23 maj 2019
För markägare: inspirationsresa till Hovranområdets ängs- och betesmarker, från igenväxt till öppet landskap. Sedan 2016 har Hedemora, Husby och Garpenbergs församlings sociala företag Hela Heten AB fått människor som stått långt från arbetsmarknaden tillbaka till arbete genom att restaurera igenväxande ängar och betesmarker kring det natursköna Hovranområdet. Läs mer här!
Medverkan på Bioblitz på den biologiska mångfaldens dag, 22 maj 2019
Idag på den Biologiska mångfaldens dag 22 maj har Biosfärområde Nedre Dalälven deltagit i en bioblitz i naturreservatet Långängarna i Sandvikens kommun. Ett mycket välbesökt arrangemang! Vi har dels varit med för att lära och knyta kontakter och dels för att informera om vårt arbete med hållbar utveckling. Läs mer här!
Nätverksdag om turism - paketering och hållbarhet - 8 maj 2019
Till Nedre Dalälvens: Turistföretag, Logianläggningar, Besöksmål, Guider, Turistansvariga i kommuner
Erfarenheter och handfasta exempel från Pernilla Larssons, Linda Staafs och Åse Wännerstams resor i sina företag och hur de arbetar med paketering och crosselling. Hållbarhet, frågan aktuellare än någonsin, WSP tipsar om hur vi kan stärka konkurrenskraft och marknadsföring genom att arbeta med den. Ett helt nytt grepp med NeDa´s webbsajt. Läs mer här!
Träff för biosfärområdets utvecklingsråd, 25 april 2019
Sedan biosfärområdet grundades 2011 har ett utvecklingsråd sammansatt av aktörer i regionen träffats vartannat år för att tycka till om arbetet som gjorts i biosfärområdet och för att komma med nya infallsvinklar på vad som kan göras framöver. I år träffades vi i den nyrustade konferenssalen på Gamla Sjukhemmet i Gysinge. Läs mer här!
EuroMAB, 1-5 april 2019
Under konferensen i Dublin deltog cirka 220 deltagare från ett trettiotal länder från Europa, samt Kanada, USA och Ryssland. Från Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven deltog verksamhetsledare Lotta Heimersson och Magnus Pamp, kommunikatör och projektledare i projektet BUS i Biosfären. Läs mer här!
Träff om juridik och miljöersättningar vid bete och slåtter, 21 mars 2019
Är du markägare, djurägare eller entreprenör och vill lära dig mer om juridiken och EU-stöden som kan bli aktuella vid restaurering, bete eller slåtter av älvängar och andra områden med höga naturvärden? Läs mer här!
Träff om naturbeteskött, 18 mars 2019
Är du nötköttsproducent, kostchef, grossist eller politiker med intresse för naturbeteskött? På denna träff där du får lära dig mer om och diskutera frågor om naturbete, miljö, certifiering och marknad. Läs mer här!
Kurs i Naturnära Skogsbruk, 2-3 februari 2019
Ett trettiotal skogsägare och andra intresserade samlades helgen 2-3 februari 2019 i Stjärnsund för en tvådagarskurs i den hyggesfria skogsbruksformen Naturnära skogsbruk. Läs mer här!