You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Hållbarhet i fokus
I Avesta bygger vi nya cykelbanor, vi sätter solceller på våra skolor och vi skapar artrika lövskogsområden. Vi arbetar för att alla vi som bor i här ska må bra, vara delaktiga och känna att vi behövs. Det gör vi för att vi vill kunna leva ett gott liv nu och i framtiden. Våra val här och nu ska inte förstöra för människor i nästa generation eller i andra delar av världen. Därför är vi också en Fairtrade City och en Ekokommun.
Biosfärkommunen
I området kring nedre Dalälven har massor av samarbeten vuxit fram mellan föreningar, individer, företag och myndigheter. Det är det som gör att utvecklingen kan bli hållbar för människor, verksamheter, företag, ekonomin och framför allt för den fantastiska naturen. Det är den som utgör själva förutsättningen. Därför är vi i Avesta stolta och glada över att vara en av kommunerna i Biosfärområdet Nedre Dalälven.
Välkommen till Nedre Dalälven