You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven

BIO-SFÄR-OMRÅDE - MODELLOMRÅDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Ordet biosfär betyder allt levande på jorden och den miljö det lever i. För oss handlar det om samspelet mellan människan och miljön. 

FN-organet Unescos biosfärområden är tänkta att tjäna som modellområden för hållbar utveckling. Alla biosfärområden formas efter sina lokala förutsättningar och tanken är att det som utvecklas lokalt sedan kan inspirera och användas globalt. Totalt finns det mer än 700 biosfärområden i över 120 länder. Sverige har sju, Finland två, och Norge och Danmark ett vardera. Än så länge. Spanien har flest biosfärområden av alla länder med sina 52, vilka utgör tolv procent av landets yta.

Älvlandskapet Nedre Dalälven ingår i Unescos biosfärprogram tack vare de unika natur- och kulturmiljöer som finns i vårt område.
Fokusområden för vårt biosfärarbete
Inom biosfärområdet arbetar vi långsiktigt med bland annat olika frågor som rör det multifunktionella skogslandskapet. Vatten- och fiskefrågor, hållbar besöksnäring och friluftsliv samt utveckling inom biologisk myggkontroll är tre andra områden som vi engagerar oss i. Vi har valt att kalla dessa våra fokusområden. 
Goda exempel på hållbar utveckling
Under GODA EXEMPEL samlar vi företag, föreningar, med mera som vi besökt och som arbetar aktivt med hållbar utveckling. Klicka här för att se alla
Engagera dig i biosfären
Naturvårdsverket har gjort en filmserie om de svenska biosfärområdenas arbete för FN:s globala hållbarhetsmål. Här presenterar vi ett av våra fiskevårdsprojekt och hållbarhetsmålen som det berör.