You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Biosfärmärkning - för ett aktivt hållbarhetsarbete

Biosfärmärkning är ett enkelt sätt att komma i gång med ditt hållbarhetsarbete och även en väg att fortsätta förbättra hållbarheten. Den är ett frivilligt åtagande för småskaliga och lite större verksamheter inom besöksnäringen och för mat- och dryckesaktörer. Syftet är att visa på att alla verksamheter kan vara en aktiv del i samhällets väg mot långsiktig hållbarhet; ekonomiskt, socialt & miljömässigt. Grundtanken är att alla kan göra något för att förbättra sin hållbarhet. I små eller stora steg. Över tid. 
Visit Sweden - om hållbarhet
"Hållbarhetsinitiativ måste kännas och vara på riktigt, dvs vara genuina, transparanta och göra skillnad. Därför är det bättre att göra lite men att göra det ordentligt." 
Bra att veta
•    Biosfärmärkning är ett enkelt sätt att börja med hållbarhetsarbetet och även att fortsätta förbättra hållbarheten.
•    Den innebär ingen certifiering där NeDa eller någon annan följer upp och garanterar att du nått dina hållbarhetsmål.
•    Den är frivillig, det finns inga tvång eller pekpinnar. Det viktiga är att du själv tycker att hållbarhetsarbetet känns motiverande och värdefullt.
•    Du utgår från din verksamhet, din motivation och din förmåga för tillfället.
•    Du väljer själv de hållbarhetsmål, de saker du vill förbättra, som känns relevanta och rimliga för dig.
•    Du skriver själv under intyget som du får med dina hållbarhetsmål. Ett inramat fint intyg.
•    Den ger en möjlighet att lyfta fram ditt hållbarhetsengagemang i din kommunikation och marknadsföring.
•    Den syftar till ett aktivt hållbarhetsarbete. Varje år väljer du nya hållbarhetsmål.
•    Alla kan göra något för att förbättra sin hållbarhet. Små steg är också viktiga.
Så går det till - arbetsgång med biosfärmärkningen
Tillsammans med oss på Nedre Dalälvens Intresseförening, NeDa, går du igenom din verksamhets olika delar med avseende på hållbarhet. Utifrån vår checklista blir det tydligt vad du redan gör och vad du kan förbättra. Sedan väljer du ett antal saker som du känner är rimliga för dig att förbättra under året - det blir dina hållbarhetsmål.

Hållbarhetsmålen som du vill nå kan vara saker som är förhållandevis enkla att göra. Som att exempelvis bjuda dina gäster på mer närproducerade matråvaror, att ersätta glödlampor med LED-lampor eller att samarbeta mer lokalt. Du kanske kommer fram till mer krävande insatser som att installera solpaneler, ersätta uppvärmning med direktverkande el eller satsa på laddningsmöjligheter för elbilar. Det är viktigt att du känner att åtgärderna är värdefulla för din verksamhets hållbarhet samtidigt som de medför rimliga kostnader och engagemang. Tanken är att du sedan varje år framöver tar ytterligare steg och sätter nya hållbarhetsmål. 

•    Du gör en intresseanmälan.
•    Vi bokar ett möte på plats i din verksamhet.
•    Tillsammans går vi utifrån checklistan igenom vad du gör idag och vilka förbättringar du ser som möjliga.
•    Vi gör anteckningar i checklistan som du sedan får från oss.
•    Du funderar hemma på kammaren vilka hållbarhetsmål som du vill sätta för året. 
•    Vi fyller i intyget med dessa mål och postar det, inklusive en fin ram, till dig.
•    Du skriver själv på intyget.
•    Vi gör en kort intervju med dig, tar en bild och lyfter fram ditt hållbarhetsarbete, bland annat på sociala media.
•    Nästa år skickar du in nya hållbarhetsmål till oss. 
•    Och så fortsätter ditt förbättringsarbete att utvecklas år från år.
 
Nyttan av arbetet med biosfärmärkningen
•    Hållbarhet blir ett allt vanligare argument för turister och besökare att välja upplevelser, boende, mat, aktiviteter med mera. Ett aktivt, synligt hållbarhetsarbete kan med andra ord vara en konkurrensfördel.
•    Du får en överblick över verksamhetens hållbarhet inom de områden du väljer att arbeta med.
•    Utifrån den bruttolista med möjliga förbättringar som du kommer fram till väljer du endast det du vill göra och känner är rimligt under året. Övriga punkter på listan är sedan bra att ha för fortsatta tankar kring förbättringsarbete. 
•    Du får ett fint inramat “intyg” med dina hållbarhetsmål. Allt för att du stolt ska kunna visa på ditt hållbarhetsarbete.
•    Du kan bli påmind om att du redan gör mycket för hållbarheten. Ibland tycks arbetet så självklart att man glömmer att berätta det för gäster och kunder. Något som vi uppmuntrar till.
•    Du får framöver berätta för oss på NeDa om dina behov när det gäller hållbarhet. Planen är att vi sedan ska kunna bistå med nätverksträffar, anpassade föreläsningar, studiebesök och liknande.
•    Nästa år väljer du ut nya åtaganden. Du får på så sätt ett aktivt hållbarhetsarbete. Och så fortsätter du varje år.
•    Arbetet leder till att din verksamhet blir mer hållbar och som sagt mer attraktiv för alltmer medvetna gäster/kunder.
Logotypen för konceptet biosfärmärkning
Vill du veta mer eller lämna en intresseanmälan?
Bakom biosfärmärkningen ligger Nedre Dalälvens Intresseförening som är huvudman för Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. Biosfärmärkningen togs fram som en del i ett samarbetsprojekt "Stärkt besöksnäring i biosfären" tillsammans med Älvkarleby kommun, Tierps kommun och Heby kommun. Syftet var att stärka besöksnäringsföretagen där biosfärmärkningen var den del i projektet som tittade på den sociala och miljömässiga hållbarheten. 

Tanken är nu att vi erbjuder möjligheten till biosfärmärkning även för mat- och dryckesaktörer i hela biosfärområdet. Hör gärna av dig med en intresseanmälan eller dina funderingar.

Kontakta
Pia Rydberg Wallner
Nedre Dalälvens Intresseförening
Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven