You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Foto: Magnus Pamp

Biosfärnätverket
Även fast att alla biosfärområden är unika, självbestämmande och högst lokala, så sitter vi ihop ett stort globalt nätverk. Idag finns det mer än 700 biosfärområden i över 120 länder, varav ett tjugotal biosfärområden spänner över två eller flera länder. Paraplyet som vi alla verkar under är Unescos MAB-progam (MAB = Man and Biosphere). Unesco är FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur. Biosfärprogrammet Sverige är det nationella paraplyet för oss svenska biosfärområden.

Runt om i världen finns det därutöver olika så kallade tematiska nätverk. Vi engagerar oss till exempel i de europeiska biosfärområdenas samarbete EuroMAB, samt det samarbete som de artiska länderna på norra halvklotet har, NordMAB. I projektet Biosphere for Baltic arbetar vi tillsammans med biosfärområdena som gränsar till Östersjön.

Sedan har vi våra egna fantastiska biosfärambassdörer och kommunernas biosfärråd som stöttar oss.