You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Biosfärnätverket
Även fast att alla biosfärområden är unika, självbestämmande och högst lokala, så sitter vi ihop ett stort globalt nätverk. Idag finns det mer än 700 biosfärområden i över 120 länder, varav ett tjugotal biosfärområden spänner över två eller flera länder. Paraplyet som vi alla verkar under är Unescos MAB-progam (MAB = Man and Biosphere). Unesco är FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur. Biosfärprogrammet Sverige är det nationella paraplyet för oss svenska biosfärområden.

Runt om i världen finns det därutöver olika så kallade tematiska nätverk. Vi engagerar oss till exempel i de europeiska biosfärområdenas samarbete EuroMAB, samt det samarbete som de artiska länderna på norra halvklotet har, NordMAB. I projektet Biosphere for Baltic arbetar vi tillsammans med biosfärområdena som gränsar till Östersjön.

Sedan har vi våra egna fantastiska biosfärambassdörer och vårt eget Utvecklingsråd som stöttar oss.