You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Turismutveckling

Sedan bildandet av Nedre Dalälvens Intresseförening (NeDa) 1986 har styrelsen lyft fram områdets utveckling av turism som en betydelsefull potential för företagande, entreprenörskap och sysselsättning inom Nedre Dalälvssamarbetet.

Fler besökare betyder möjligheter till ökad omsättning för handel, tjänster och service i området. Och ett utbud som finns kvar i området och ges möjlighet att utvecklas höjer i sin tur områdets attraktivitet såväl för besökare som för fastboende. Kort och gott bidrar en positiv turismutveckling till en levande landsbygd och kommunernas välmående.

NeDa har på olika sätt arbetat för turismutveckling genom att samordna marknadsföring till internationella marknader såväl som den svenska hemmamarknaden. Kompetensutveckling rörande produktutveckling, paketering, prissättning och under senare tid den allt mer betydelsefulla digitala utvecklingen samt visningsresor för researrangörer och media. Det är en utmaning för medelstora och mindre turismentreprenörer och besöksmål att följa med i den dynamiska utveckling turismen genomgått de senaste åren. Inte minst händelser som helt förändrar förutsättningarna för besöksnäringen likt den pandemi som utvecklades 2020. Och till det de accelererande kraven på digital närvaro för sin markandsföring och försäljning, vare sig det gäller ett besöksmål eller en entreprenör.

Nätverkande och kompetensutveckling mellan entreprenörer, verksamheter och besöksmål i Nedre Dalälvsområdet blir allt betydelsefullare för att kunna möta marknadens krav och möjligheter. Där NeDa under decennier varit initiativtagare och motor i klusterutveckling, innovation, samverkan och kompetensutveckling för ett uttalat långsiktigt och målmedvetet arbete för hållbar destinationsutveckling, såväl ekonomiskt, socialt och ekologiskt. För det har vi ett informellt Turismnätverk som besökmål, entreprenörer, kommunala företträdare och andra intresserade är välkomna att medverka i.

Nedre Dalälvssamarbetet har också goda möjligheter att påverka kring förutsättningar som möjliggör för hur vidare utvecklingsmöjligheter av områdets turism kan stimuleras både på lokalt plan men också på nationell nivå.

NeDa tar rollen för en fortsatt utveckling för Nedre Dalälvsområdets turism.