You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Foto: Magnus Pamp

Biosfärkontor - koordinatör av Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven
Redan 2004 var vi på Nedre Dalälvens Intresseförening med och inititerade tanken på att bilda ett biosfärområde av Nedre Dalälvsområdet. Efter en förstudie med gediget förarbete där många involverades från kommuner, länsstyrelser, organisationer, företag, med mera kunde vi inleda en kandidaturperiod som senare ledde till att Nedre Dalälvsområdet sommaren 2011 utnämndes av FN-organet Unesco till biosfärområde under namnet Älvlandskapet Nedre Dalälven. Ett mycket fint kvitto på det gedigna utvecklingsarbete som gjorts i området under åren och de många goda nätverk och samarbeten som finns. Nedre Dalälvens Intresseföreningen har sedan dess varit ansvarig för koordinatörsrollen av biosfärområdet.  

Se mer om biosfärområdet här!