You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Goda exempel på hållbar utveckling
Som inspiration och för att dela kunskap lägger vi ut intervjuer med företag, föreningar, organisationer med mera samt även enskilda personer som engagerar sig för hållbar utveckling. För oss är hållbar utveckling något som alla kan bidra till oavsett verksamhet. Det enda du behöver göra är att utifrån där du står idag förbättra dig på något sätt när det gäller sociala, ekonomiska och/eller miljömässiga aspekter av din verksamhet. De som presenteras här har erfarenheter att dela med sig av. Kontakta oss om du vill veta mer.
Vad innebär hållbar utveckling?
”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Denna definition på hållbar utveckling introducerades på åttiotalet av Gro Harlem Brundtland, före detta norsk statsminister, som då ledde FN:s världskommission för miljö och utveckling.
Goda exempel
Fler goda exempel på gång
Vi har besökt några fler än dem ovan. Filmer, foton och anteckningar från dessa tillfällen väntar på att komma till liv här på sidan. Till exempel; Fallänge för fok och fä som funktionshinderanpassat sin verksamhet, Ingmari som guidar i Hälleskogsbrännan och Tärnsjö Garveri som är ett av få garverier i världen som använder vegetabiliska produkter för garvning.

Vattenvård är viktigt inte bara för det specifika, lokala vattendraget utan för hela kedjan till Östersjön. Därför har vi även träffat Julmyra Horsecenter där man bland annat lagt dränering i sina hästhagar och Monika med flera som arbetar till exempel med filtrering kring Gussjön. Vi har också kikat på försök med vattenrening med flytande öar och kornhalmsbalar i Viggsjön utanför Västerfärnebo och i Hönsan i centrala Hedemora.

Du får gärna tipsa oss om någon vi kan intervjua kring sitt hållbarhetsarbete!