You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Goda exempel på hållbar utveckling
Som inspiration och för att dela kunskap lägger vi ut intervjuer med företag, föreningar, organisationer med mera samt även enskilda personer som engagerar sig för hållbar utveckling. För oss består hållbar utveckling av tre viktiga delar som tillsammans bildar en fruktbar, bärande helhet; de miljömässiga, de sociala och de ekonomiska. Hållbar utveckling är något som alla kan bidra till oavsett verksamhet.
Vad innebär hållbar utveckling?
”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Denna definition på hållbar utveckling introducerades på åttiotalet av Gro Harlem Brundtland, före detta norsk statsminister, som då ledde FN:s världskommission för miljö och utveckling.
Goda exempel
Fler goda exempel på gång
Vi har besökt fler goda exempel än dem ovan.Till exempel; Fallänge för folk och fä som funktionshinderanpassat sin verksamhet, Ingmari som guidar i Hälleskogsbrännan, Multiadventures som guidar i nationalparken och Tärnsjö Garveri som är ett av få garverier i världen som använder vegetabiliska produkter för garvning. Vattenvård är viktigt inte bara för det specifika, lokala vattendraget utan för hela kedjan till Östersjön. Därför har vi även träffat Julmyra Horsecenter där man bland annat lagt dränering i sina hästhagar och Monika med flera som arbetar till exempel med filtrering kring Gussjön. Vi har också kikat på försök med vattenrening med flytande öar och kornhalmsbalar i Viggsjön utanför Västerfärnebo och i Hönsan i centrala Hedemora. Lokal mat är en annan viktig del - här har vi bland annat träffat Anders som genom Stora Skedvi Bröd skapat ett besöksmål och en mathub för lokal mat. En del av dessa besök har vi berättat om i våra sociala media. De andra återkommer vi förhoppningsvis till. Du får gärna tipsa oss om någon vi kan intervjua kring sitt hållbarhetsarbete! 

Goda exempel är del av projektet BUS i biosfären som får stödmedel av Leader Nedre Dalälven.