You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Fokusområde - Biologisk myggkontroll
Syftet med Biologisk Myggkontroll är att förbättra miljön för boende och tamboskap samt förbättra förutsättningarna för turism genom att begränsa förekomsten av stickmyggor i Nedre Dalälvens översvämningsområden. Verksamheten bedrivs genom en egen enhet baserad i Uppsala.

Arbetet består bland annat i att utifrån behov grundat på t.ex. vattenflöden, översvämningsläge, vattentemperatur och kläckningssituation sprida biologiskt bekämpningsmedel mot stickmyggor i Nedre Dalälvens översvämningsområden från helikopter. Vi följer hela tiden utvecklingen av stickmyggsförekomst och avgör var bekämpningen ska genomföras för bästa effekt.

Allt om Biologisk Myggkontroll hittar du här!