You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Våra projekt för hållbar utveckling i Nedre dalälvsområdet
Nedre Dalälvens Intresseförening och Nedre Dalälvens Utvecklingsaktiebolag driver projekt för att på olika sätt bidra till en hållbar och positiv utveckling av biosfärområdet. Projekten sorteras främst in under våra fyra fokusområden; hållbar turism, hållbart fiske, öppna landskap och biologisk myggkontroll. Samtliga verkar för att människor forsatt ska kunna bo, leva och arbeta i ett attraktivt område.

På projektsidorna finns en allmän presentation av respektive projekt, samt i vissa fall även löpande projektinformation och dokumentation.
 
Pågående projekt
Avslutade projekt
Utöver projekten nedan har det i Nedre Dalälvens Intresseförenings (NeDa:s) regi de senaste 10 åren bedrivits ett flertal projekt inom bland annat destinationsutveckling och bildandet av biosfärområdet. Vi har också medverket i flera projekt som drivits av andra, till exempel LIV - Laxfiskar i Vattnen och Hållbar Vattenkraft i Nedre Dalälven.