You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Vi som jobbar med vår hållbarhet genom biosfärmärkning

Biosfärmärkning är ett enkelt sätt att komma i gång med sitt hållbarhetsarbete och även en väg att fortsätta förbättra hållbarheten. Den är ett frivilligt åtagande för småskaliga och lite större verksamheter inom besöksnäringen och för mat- och dryckesaktörer. Syftet är att visa på att alla verksamheter kan vara en aktiv del i samhällets väg mot långsiktig hållbarhet; ekonomiskt, socialt & miljömässigt. Grundtanken är att alla kan göra något för att förbättra sin hållbarhet. I små eller stora steg. Över tid.
Biosfärmärkta verksamheter - läs mer om hur arbetet går
Övriga biosfärmärkta verksamheter
Här är övriga verksamheter som har satt upp hållbarhetsmål genom biosfärmärkningen och som jobbar för att uppnå dem. Med tiden är vår förhoppning att vi även kan rapportera om hur det har gått för dem och vad de upplever att de fått ut av sitt hållbarhetsarbete.

Sov på Tåg i Tärnsjö
Hållstrands Fisk
Café Furiren och vandrarhem
Fågelsundsfisk
HÄR KAN DU LÄSA MER OM BIOSFÄRMÄRKNINGEN
Här kan du läsa mer om konceptet "biosfärmärkning" och hur processen går till för att bli "biosfärmärkt.
Om biosfärmärkning

Bakom biosfärmärkningen ligger Nedre Dalälvens Intresseförening som är huvudman för Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. Biosfärmärkningen togs fram som en del i ett samarbetsprojekt "Stärkt besöksnäring i biosfären" tillsammans med Älvkarleby kommun, Tierps kommun och Heby kommun. Syftet var att stärka besöksnäringsföretagen där biosfärmärkningen var den del i projektet som tittade på den sociala och miljömässiga hållbarheten. Tanken är nu att vi erbjuder möjligheten till biosfärmärkning även för mat- och dryckesaktörer i hela biosfärområdet.
VILL DU FRÅGA NÅGOT OM BIOSFÄRMÄRKNING?
Hör gärna av dig med en intresseanmälan eller dina funderingar.
Pia Rydberg Wallner
Nedre Dalälvens Intresseförening
Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven