You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Vår medverkan i externa organ
Under ett år brukar vi på Nedre Dalälvens Intresseförening (NeDa) deltaga i en lång rad sammankomster och utredningsgrupper rörande regionens eller delar av regionens utveckling. Bland annat i nedastående sammanhang.
Dalälvens Vattenvårdsförening/Dalälvens Vattenråd
Dalälvens Vattenvårdsförening vars huvuduppgift är att genom ett omfattande kontrollprogram svarar för recipientkontroll i hela Dalälvens avrinningsområde och dess mynningsområde. Medlemmar utgörs av alla kommu­ner inom avrinningsområdet och större industrier. Dalälvens Vattenvårdsförening har påtagit sig att vara huvudman för Dalälvens Vattenråd (en följd av EU:s vatten­direktiv), i vars styrgrupp NeDa ingår. NeDa:s VD Lotta Heimersson ingår i styrelsen.

Färnebofjärdens Nationalpark
Under 2019 tecknade vi ett samarbetsavtal med nationalparken. Vi har också planerat för gemensamma aktiviteter och marknadsföring. Ett exempel är de tre vandringsaktiviteterna i ”Friluftsliv i biosfären” som under hösten 2019 hölls i eller intill nationalparken. Sedan 2021 är NeDa även representerade i nationalparkens samrådsgrupp.

Medlemskap i branschorganisationer
NeDa är sedan 2015 medlem i Naturturismföretagen (före detta Ekoturismföreningen). Genom medlemskapet uppdateras vi fortlöpande om naturturism och kvalitet. Vi är också medlemmar i Sveriges Fisketurismföretagare (SeFF), Sportfiskarna och Visita, branschorganisation för besöksnäringen.

Biosfärnätverket
Genom att delta i träffar och samarbeten med de övriga svenska biosfärområdena, de internationella biosfärnätverken NordMAB och EuroMAB, samt Östersjösamarbetet Biosphere for Baltic har vi ett aktivt kunskapsutbyte med andra biosfärområden.