You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Geografisk utbredning
Kommunerna Säter, Hedemora, Avesta, Sala, Heby, Tierp och Älvkarleby, samt socknarna Österfärnebo och Hedesunda i Sandvikens kommun respektive Gävle kommun ingår i Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. Sträckan från Säter längs Nedre Dalälven till mynningen i Älvkarleby är cirka 17 mil.