You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Fiske i Nedre Dalälven
- Sveriges mest kompletta fiskeområde

Nedre Dalälven är ett 20 mil spännande och variationsrikt fiskeområde. Älven består omväxlande av stora örika sjöar/fjärdar som åtskiljs av ström- och forsområden. Vid sidan av älven finns inbjudande större och mindre sjöar. Artrikedomen är ovanligt stor med ett 30-tal fiskarter. Och här finns alltid chansen att fånga riktigt stor fisk!

I fjärdar och sjöar är det i första hand gädda, abborre och gös som lockar till fiske och i strömmarna fiskas laxartade fiskar som harr och öring. Lax och havsöring finns upp till Älvkarleby och tas där i stor mängd.
Verksamheter