You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
I Avesta går vi våra egna vägar
Det finns kraft i Avesta. I älven, i stålet, i den 400-åriga industrihistorien och i människorna. Här finns engagemang och förmåga att ställa om. Att tänka nytt. Att våga. Här är det enkelt att verka, leva och andas. Här ligger naturen nästgårds. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Här kan du dra några djupa andetag och dina lungor fylls av energi.
Välkommen till Nedre Dalälven