You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Foto: Johan Hedin

Öppettider - kontoret i Gysinge
Kontoret i Gysinge är normalt bemannat måndag - fredag, klockan 08.00 - 17.00. Under dessa pandemitider varierar bemanningen på plats beroende på rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Just nu arbetar vi företrädelsevis hemifrån. Därför - kontakta oss först för mötesbokning.
Personal
Kontakta oss
Charlotta Heimersson
Vd, t.f. biosfärkoordinator
Telefon:
070-650 88 68

Kontakta oss
Henrik Thomke
Projektledare
Telefon:
070-749 70 71

Kontakta oss
Madelene Jansson
Administratör
Telefon:
0291-211 80, 070-271 28 10

Kontakta oss
Johan Hedin
Webb- och turismutvecklare
Telefon:
073-500 96 49

Kontakta oss
Elias Regelin
Ansvarig för 10-årsutvärderingen av biosfärområdet
Telefon:
0291-213 15

Kontakta oss
Kickie Zetterberg
Ekonom
Telefon:
073-020 01 07

Biologisk myggkontroll (www.mygg.se)
Kontakta oss
Jan Lundström
Verksamhetsledare, bekämpningsansvar
Telefon:
070-569 00 23

Kontakta oss
Martina Schäfer
Bekämpningsledare, GIS-ansvar
Telefon:
073-745 64 84

Kontakta oss
Pernilla Wahlqvist
Entomolog, monitoringansvar
Telefon:
070-566 45 47

Kontakta oss
Sandra Holmgren-Molin
Entomolog, egenkontrollansvar
Telefon:
072-228 82 92

Kontakta oss
Christian Blue
Bekämpningstekniker
Telefon:
070-304 68 13

Kontakta oss
Hugo Widmark
Bekämpningstekniker
Telefon:
073-640 06 89