You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
FOKUSOMRÅDEN FÖR VÅRT BIOSFÄRARBETE
Inom Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven har vi sedan länge arbetat långsiktigt med bland annat att verka för det multifunktionella landskapet, engagera oss i fiskevård, verka för hållbar besöksnäring samt ansvara för biologisk myggkontroll. Vi har valt att kalla det våra fokusområden. Dessa finns utförligt beskrivna i vår handlingsplan.