You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Från bildandet 2011 t.o.m. 2020

Ett aktivt arbete där många rådfrågas
Under 2020 har vi inlett arbetet med 10-årsutvärderingen av Biosfärområde Nedre Dalälven. Utvärderingen ska spegla aktiviteter, erfarenheter, nytta med mera från åren 2011 - 2020 samt innehålla framtida strategier och mål. Under hösten 2020 kommer vi att hålla workshops med samrådsgrupper inom olika segment. Utvärderingen är tänkt att gå ut på remiss i mars 2021 och vara klar för inlämning till Unesco i september samma år. Ansvarig för 10-årsutvärderingen är Elias Regelin.
Kontaktuppgifter
E-post: elias@nedredalalven.se
Telefon: 0291 - 213 15