You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Åren 2011 - 2020

10-årsutvärdering av biosfärområdet
I början av september 2021 lämnade vi in 10-årsutvärderingen av Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven till den svenska biosfärkommittén för vidarebefordran till en internationell expertkommitté för granskning. Nästa sommar får vi veta vad den globala styrelsen för biosfärprogrammet (International Co-ordinating Council of MAB Programme, förkortat MAB-ICC) tycker om utvärderingen och om vi fått godkänt. Det brukar vara ett högtidligt tillfälle då nya biosfärområden utses och utvärderingar får utlåtande. Alla 10-årsutvärderingar och biosfärområdesnomineringar bereds inför MAB-ICC's beslut av en expertkommitté som ger sitt utlåtande som underlag. Kommittén heter International Advisory committee for Biosphere Reserves.

Vi började arbetet med 10-årsutvärderingen i mars 2020. Elias Regelin har samlat in och sammanställt drygt 150 sidor med information kring utvecklingen i biosfärområdet under perioden 2011-2020. Några av oss andra på biosfärkontoret har bistått med att skriva delar och bistå med information samt att läsa och kommentera den gedigna luntan. 

En 10-årsutvärdering är något som alla biosfärområden behöver göra och sedan lämna in till Unesco. I vårt fall speglar den aktiviteter, erfarenheter, nytta, utveckling med mera från starten år 2011 fram till och med år 2020. Efter arbetet med 10-årsutvärderingen är tanken att vi också ska ta fram en ny handlingsplan för biosfärområdet, varvid vi framöver har för avsikt att i möjligaste mån hålla workshops med samrådsgrupper inom olika segment.
 
Ett stort varmt tack!
Vi tackar för alla synpunkter som kom in under remisstiden i april 2021 samt för all hjälp med information som vi fått av en rad personer som vi har intervjuat eller bett om fakta.
 
LADDA NER 10-ÅRSUTVÄRDERINGEN
Kontaktuppgifter
Ansvarig för 10-årsutvärderingen är Elias Regelin.
E-post: elias@nedredalalven.se
Telefon: 0291 - 213 15