You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Från bildandet 2011 t.o.m. 2020

Ett aktivt arbete där många rådfrågas
Under våren 2020 inledde vi arbetet med 10-årsutvärderingen av Biosfärområde Nedre Dalälven. Utvärderingen ska spegla aktiviteter, erfarenheter, nytta med mera från åren 2011 - 2020 samt innehålla framtida strategier och mål. I samband med 10-årsutvärdering ska vi också ta fram en ny handlingsplan för biosfärområdet, varvid vi under våren 2021 har för avsikt att hålla workshops med samrådsgrupper inom olika segment. Utvärderingen är tänkt att skickas på remiss i april 2021 och vara klar för inlämning till Unesco i september samma år. Ansvarig för 10-årsutvärderingen är Elias Regelin.
Kontaktuppgifter
E-post: elias@nedredalalven.se
Telefon: 0291 - 213 15