You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Vår besöksnäring
I Säter finns ett rikt natur- och kulturliv. Trästaden Säter är en av landets bäst bevarade, ravinsystemet Säterdalen har en unik natur samt en fäbod och folkpark, kulturslingan Silverringen knyter samman sju sevärda bergslagsmiljöer, spännande museum så som Mentalvårdsmuseet och Biograf och TV-museet, shopping i stad och på landsbygd, mycket lokalproducerad mat, bra cykel- och vandringsleder, älven och många sjöar. Läs mer på www.visitdalarna.se/sater
Satsningar för hållbar utveckling
Vi arbetar nära destinationsbolaget Visit Dalarna vad gäller besöksnäringen. Tillsammans strävar vi efter en hållbar besöksnäring vilket är definierat i besöksnäringsstrategin. Kravet på att nå en hållbar region och destination ställer krav på nya kunskap och kompetens hos alla i besöksnäringen vilket är något vi tillsammans arbetar med. Läs mer på www.visitdalarna.se/corporate/corporate
Välkommen till Nedre Dalälven