You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Hållbarhet i fokus
I Säters kommun strävar vi mot ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. De nationella och regionala miljömålen ligger till grund för ett ansvarsfullt och strategiskt lokalt miljöarbete. Som en del i detta ingår vi bland annat i projektet Glokala Sverige. I Säters kommun är även de gröna näringarna en stor och viktig näring där man bland annat i olika kluster arbetar för att utveckla den lokala maten på olika sätt.
Biosfärkommunen
Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven med sina höga kultur och naturvärden har stor potential att främja den ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarheten i Säters kommun.
Välkommen till Nedre Dalälven