You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Näringsliv
Näringslivet i Säter erbjuder ett brett utbud och god service till säterbor, besökare och företag. Det utgör samtidigt en viktig bas för försörjning, tillväxt och skatteintäkter vilket ger förutsättningar för välfärd. En av kommunens styrkor är de många olika miljöer med både stad och levande landsbygd. Det ger goda förutsättningar för ett varierat näringsliv och visar sig i vårt rika näringsliv.
Så jobbar vi hållbart för framtiden
Säters kommun präglas av sina många olika miljöer med både stad och landsbygd som ger ett rikt näringsliv. Både i staden och på landsbygden ska det finnas en god service och vara möjligt för företag, föreningar och idéer att utvecklas. Varje bygd har sina unika förutsättningar och om dessa tas tillvara genom samarbete och kreativitet kan utveckling ske.