You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Kultur och -fältvandring på Ollas gården, lördagen 7 augusti, 2021
På den kombinerade fält- och kulturvandringen på Ollas gården i Bäsinge, Avesta kommun, visade eldsjälen Sven Erik Eriksson hur en självförsörjande släktgård fungerade fram till 1930-talet. Sven Erik inledde med en introduktion till Ollas gårdens drygt fyrahundraåriga historia samt de olika restaureringsprojekt som pågår eller är planerade på gårdens ägor. Gårdens drift lades ner i början av 70-talet. Sven Eriks berättade om sin ambition är att skapa en kulturhistorisk mötesplats på Ollas gården.

Ett sjuttiotal personer deltog under dagens två vandringar. Under vandringarna fick vi uppleva Ollas gårdens välbevarade ko- och häststallar, svinstian, de välfyllda uthusen med bland annat en mängd redskap från gårdens era av gruvdrift och de olika utrymmen för hantering av säd, tröskning, med mera. Vi fick se den nyrestaurerade smedjan invigas av smeden Larsa som framöver ska husera på Ollas gården. Intill förevisades rökbastun, också den nyrestaurerad, där rökdoften sitter tungt i väggarna.

En viktig del av upp dagen var den uppskattade fältvandringen med nestorn Hans Larsson, grundaren av föreningen Allkorn, som visade upp Ollas försöksodlingar med tjugotal sorter av Dalavete samt åkrarna med Fulltofta råg och det på gården nyligen upptäckta Folkärna speltvete. Stjärnan i demonstrationsodlingen är just detta speltvete som hittades på gården och väcktes till liv efter mer än femtio år. Det fick namnet Folkärna speltvete efter hemmasocknen. 

Sven Erik visade även upp arbetet med att odla råg till takhalm och att bereda detta till den stora ladans tak. Vandringen avslutades med surdegsbakat Dalavetebröd från bagarstugan. Efteråt gavs tillfälle att besöka den ny anlagda våtmarken intill nedre Dalälven där också den gamla ladan står som Sven Erik planerar att använda som fågelskådningsplats via ett invändigt fågeltorn. Hit har redan en mängd vadarfåglar hittat.

Gårdsvandringen på Ollas gården var ett samarbete mellan Ollas gården, föreningen Allkorn, Länsstyrelsen i Dalarna samt Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. Medhjälpare under dagen var Larsa från LAJ Smide o Design, Malin Sundmark från Lisasgården och biosfärkoordinator Magnus Pamp från Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. Biosfärkoordinatorn har deltagit som en del i projektet BUS i biosfären som får stödmedel av Leader Nedre Dalälven.
Lite om bygden runt Ollas gården
Lättodlade jordar i bygderna kring Dalälven lockade tidigt människor att bosätta sig där. Jord- och skogsbruk i södra Dalarna har historiskt också haft nära samband med bruksnäring och metallhantering. Ollas vid sjön Bäsingen i Folkärna socken i Avesta kommun har en historia som sträcker sig tillbaka till 1600-talet. Många gårdar hade smedja för legotillverkning av olika produkter. Så också Ollasgården som på 1800-talet tillsammans med andra gårdar i Folkärna socken tillverkade hästskor och hästskosöm i stor skala.
Broschyren om Ollas gården och speltvetefyndet
Goda exempel kring hållbar utveckling i biosfärområdet
Sven Erik Eriksson med sitt arbete med att skapa en kulturhistorisk mötesplats och att få in de gamla vetesorterna i bagerier och butiker är ett av de goda exemplena vi stött på runt om i biosfärområdet. Här kan du läsa om flera andra goda exempel och mer om Sven Eriks idéer.