You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Foto: Magnus Pamp

Föreläsningar, dialoger och samarbeten
Vår roll är bland annat att vara lite av spindeln i nätet när det gäller olika aspekter av hållbarhet. Att till exempel knyta samman engagerade enskilda till starka nätverk. Att vara en neutral part som bjuder in till dialog. Vill du veta mer om biosfärområden generellt eller Biosfärområde Nedre Dalälven specifikt så kan du boka oss för en föreläsning eller ett möte. Vi kommer gärna!

Om du undrar över vem och vad som syns på bilden så är det en av våra projektledare, Henrik Thomke, som på Vattenfalls forskningsstation Laxeleratorn i Älvkarleby synar ett av de olika galler som testas för förbiledning av framför allt havsvandrade fisk förbi kraftstationer och dammar. Bilden togs vid ett studiebesök för nätverket som växt fram kring fiskevård i Nedre Dalälvsområdet.