You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Vad är en biosfärisk upplevelse? 
För oss är det en upplevelse som innehåller en eller flera ingredienser av följande; lärande om och i kulturbygd eller natur, praktiskt prova-på-deltagande i en aktivitet sprungen ur tankar kring hållbar utveckling, vistelse i natur- eller kulturmiljö, hälsofrämjande upplevelser i naturen, utforskande möten med bygdens mat och lokalt producerade produkter, samt inspirerande personliga möten med lokala, kunniga människor.
En arrangör som tänker hållbarhet
Tanken är att arrangören av den "biosfäriska upplevelsen" har tänkt till kring hur den vill förhålla sig till de tre aspekterna social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling, och med sitt erbjudande speglar detta. Vi uppmuntar samarbeten mellan flera arrangörer och utveckling av nya koncept med stark hållbarhetsprägel.

Inspiration från de som bryr sig
Vår förhoppning är att du som upplevare ska få en känsla för den del av biosfärområdet som du besöker, att kontakten med naturen fördjupas, att förståelsen för hållbara lösningar ökar och att upplevelsen berikar. 
Ge dig ut på en biosfärisk upplevelse
Vill du erbjuda en biosfärisk uppelvelse?
Hör av dig till oss och berätta mer!