You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Foto: Henrik Thomke

LIV - Laxfisk i Nedre Dalälven

Syftet med LIV-projektet har varit att undersöka möjligheten att återskapa fiskvandring och reproduktionspotential för laxfiskar för att i framtiden återfå självreproducerande vildlax och havsöring i en av landets största älvar, Dalälven.
Dokumentation från nätverksträffar och seminarier som anordnats i samarbete med Nedre Dalälvens Intresseförening
Information om projekten LIV och Hållbar vattenkraft i Dalälven
(2018-04-04)

Resultaten från de senaste undersökningarna av lax, harr, asp och öring i Dalälven.
LIV - Laxfisk i Nedre Dalälven (3.68 MB)
Kalle Gullberg, Länsstyrelsen Gävleborg
HÅVD - Nuläge och åtgärdsförslag(0.27 MB)
Daniel Brelin, Länsstyrelsen Uppsala
Diskussionsunderlag förenklad förvaltningsplan (0.25 MB)
LIV - Inbjudan uppföljningstillfälle (0.20MB)
Information om uppföljningstillfälle (0.10MB)
Slutrapport
(2018-03-23)

LIV-projektet presenterar förslag på hur man kan öppna upp Dalälven för laxvandring för första gången på 100 år.
LIV - Laxfisk i nedre Dalälven (32.2 MB), Anna Hagelin, Olle Calles och Karl Gullberg. Läs slutrapporten här!
Inslag SVT Nyheter Uppsala
Inslag 2 SVT Nyheter Uppsala
Webinar Series from the 2018 Dam Removal Europe Conference: Hudiksvall, Sweden.
When dam removal is not an option, Rehablitating River Dalälven with Anna Hagelin
Referensgruppsmöte
(2017-09-28)

LIV-projektet delade med sig av resultat och förslag till åtgärder inför referensgruppen som träffades i Söderfors. Nedan återfinns nedladdningsbar dokumentation från mötet.
Program (0.9 MB)
Fiskpassager i Nedre Dalälven - Lägesrapport september 2017  (5.2 MB)
Olle Calles, Karlstad universitet
Redogörelse för LIV-projektets aktiviteter och resultat (5.4 MB)
Anna Hagelin, Länsstyrelsen Gävleborg
Elfisken & genetik i nedre Dalälven (4.3 MB)
Kalle Gullberg, Länsstyrelsen Gävleborg
Diskussionsfrågor grupparbete (0.2 MB)
Referensgruppsmöte
(2016-11-28)

LIV-projektet delade med sig av resultat och framtidsplaner till referensgruppen som träffades i Gysinge. Nedan återfinns nedladdningsbar dokumentation från mötet.
Inbjudan och program (0.5 MB)
Redogörelse för projektets aktiviteter och resultat så här långt (6.1 MB)
Anna Hagelin, Länsstyrelsen Gävleborg
Lägesrapport – Fiskpassager i Nedre Dalälven (11.9 MB)
Olle Calles, Karlstad universitet
Restaurering, provfisken och förvaltning av laxfisk i nedre Dalälven (13.0 MB)
Kalle Gullberg, Länsstyrelsen Gävleborg
Redovisning av grupparbete (0.4 MB)
Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet: Kickoff
(2016-10-20)

Ett drygt 60-tal personer medverkade i Gysinge den 20:e oktober på kickoffen för Nedre Dalälvens fiskevårdsprojekt. Nedan följer nedladdningsbara PDF:er från föredragshållarnas presentationer m.m.
Deltagarlista (0.3 MB)
Redogörelse för projektets innehåll (1.4 MB)
Henrik Thomke och Johan Hedin, Nedre Dalälvens Intresseförening
Vad är bra fiskevård? (4.3 MB)
Erik Degerman SLU
Möjligheter att med länsstyrelsernas hjälp praktiskt genomföra konkreta åtgärder  (5.9 MB)
Mikael Melin länsstyrelsen Dalarna
Projektet LIV (förutsättningar för att åter få lax och havsöring i älven) (2.8 MB)
Kalle Gullberg länsstyrelsen Gävleborg
Projektet LIV (förutsättningar för att åter få lax och havsöring i älven) (3.8 MB)
Anna Hagelin länsstyrelsen Gävleborg
Hållbar vattenkraft i Dalälven (3.6 MB)
Per Erik Sandberg Länsstyrelsen i Dalarna
Sammanställning av grupparbete (0.4 MB)