You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
FRILUFTSLIV I BIOSFÄREN - KRYSSA naturreservat i biosfärområde Nedre Dalälven
I Biosfärområde Nedre Dalälven finns många naturreservat med unik natur att njuta av. Vi har tagit fram en krysslista över dessa fina naturområden. Besök gärna ett, flera eller många under året. Om du vill kan använda listan för att kryssa i vilka naturreservat du har besökt. Vår förhoppning är att inspirera till fler utevistelser. Listan är framtagen i samarbete med naturum/Färnebofjärdens nationalpark. Länkar till alla de drygt 150 naturreservaten, naturum Färnebofjärden och de fyra nationalparksentréerna hittar du längre ner på sidan. Aktiviteten är en del av projektet BUS i biosfären som får stödmedel av Leader Nedre Dalälven.
Ladda ner krysslistan som PDF
Naturreservaten på krysslistan
Om du klickar på länkarna nedan kommer du i de allra flesta fall till respektive länsstyrelses information om naturreservatet med beskrivning, reservatskarta och föreskrifter. 

FÄRNEBOFJÄRDENS NATIONALPARK
Huvudentrén, Sevedskvarn
Östra entrén, Skekarsbo
Västra entrén, Tyttbo
Södra entrén, Öberget
□ Besökscenter naturum, Gysinge

SÄTERS KOMMUN
Bispbergs klack
Flygsandfältet vid Dammsjön
Holmsjöarna
Nerigården
Risshytte hage
Säterdalen

HEDEMORA KOMMUN
Blåberget vid Persbo
Dalkarlsberget
Grådöåsen
Hässlen
Kasttjärnsberget
Kloster
Kvännsen
□ Lilla Älgberget
Lilla Älvgången
Morkullberget
Pålsbenning
Realsbo hage
Snöberget
Stackharen
Stadsberget
Stadssjön
Staktjärn
Valla mosse
Älgsjöberget

AVESTA KOMMUN
Bjurforsbäcken
Bredmossen
Bysjöholmarna
Fullsta
Gårdsjöarna
Herrön
Krokbäcken
Kungsgårdsholmarna och Prostnäset
Prästgårdsängen
Skissen
Svartån
Tallåsen
Åsboholmen-Isaksboholmen
Ödet

SALA KOMMUN
Aspenstorp
Bergby
Boberget
□ Boda
Bysjöholmarna
Fermansbo urskog
Fläckebo
Gullvalla
Hillingsberget
Hälleskogsbrännan
□ Härsta
Katrinelund
Klinta
Kolpelle
Ljusberget
Lungdals rikkärr
Mergölen
Rosstorp
Rörbosjön
□ Södra Fläcksjön
Tjuvberget
Tångan
Tärna
Vitmossen
Ölstabrändan
Östringby

HEBY KOMMUN
Aspnäs
Bruskebo
Falshålets
Flenningeskogens
Gräsbo
Halmdals
Hedesundafjärden
Huddunge stormosse
Hårsbäcksdalen
Ingbokällorna
Kalvnäset
Kerstinbomyran
Lindsta
Långhällsmossens
Marstalla (västra delen)
Marstalla (östra delen)
Myrkarby
Nordansjö
Rotfallets
Ruthagsskogen
Rävkilarnas
Sjömossen-Svinasjön
Skallerborns
Skattmansöådalen
Svartkärret
Sörbo norra
Sörbo södra
Tränviksmossens
Vida
Villingeskogen
Ölstabrändan
Östa

ÖSTERFÄRNEBO SOCKEN
Bärsån
Gysinge
Högmossen
Ista
Kungshögshällarna
Laggarbomyran

HEDESUNDA SOCKEN
Bredforsen
Gammelsäll
Gysinge
Hedesundaskogen
Jordbärsmuren-Ålbo
Kvillanudden
Landa
Spjutholmen

TIERPS KOMMUN
Björns skärgård
Bolstan-Vad
Bondskäret
Bredforsen
Båtfors
Djupfjärd
Ersta
Florarna
Göksnåre
Hållnäskusten
Iggelbo
Kapplasse
Knaperberget
Källarberget
Lerorna
Lissmossen
Lohusmyr
Långnäset
Munga-Sandarna
□ Odenslätt
Rönnfjärdsskogen
Sandbyskogen
Saxmarken
Skaten-Rångsen
Skvallermyren
Slada
Strönningsvik
Sund-Julö
Sätras
Säva mosse
Yttröskogen
Ängskär

ÄLVKARLEBY KOMMUN
Billudden
Båtfors
Bölsjön
Gropholmarna
□ Häcksören
Komossen
Mararna