You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
FRILUFTSLIV I BIOSFÄREN - KRYSSA naturreservat i biosfärområde Nedre Dalälven
I Biosfärområde Nedre Dalälven finns många naturreservat med unik natur att njuta av. Vi har tagit fram en krysslista över dessa fina naturområden. Besök gärna ett, flera eller många under året. Om du vill kan använda listan för att kryssa i vilka naturreservat du har besökt. Vår förhoppning är att inspirera till fler utevistelser. Listan är framtagen i samarbete med naturum/Färnebofjärdens nationalpark inför Friluftslivets år 2021. Länkar till alla de 140 naturreservaten och de fyra nationalparksentréerna hittar du längre ner på sidan. Aktiviteten är en del av projektet BUS i biosfären som får stödmedel av Leader Nedre Dalälven.
Tagga ditt besök och delta i utlottning
Tagga gärna #biosfärområdenedredalälven på Instagrambilder från dina besök i naturreservaten. Bland de som taggat en bild lottar vi ut tre stycken praktböcker om Färnebofjärdens nationalpark samt 10 förpackningar med återvinningsbara kaffefilter (1 st i varje). Filtrena är gjorda av återvunnet linne och är framtagna av ett UF-företag i biosfärområdet. Gäller under 2021.
Ladda ner krysslistan som PDF
Naturreservaten på krysslistan
Om du klickar på länkarna nedan kommer du i de allra flesta fall till respektive länsstyrelses information om naturreservatet med beskrivning, reservatskarta och föreskrifter. 

FÄRNEBOFJÄRDENS NATIONALPARK
Huvudentrén, Sevedskvarn
Östra entrén, Skekarsbo
Västra entrén, Tyttbo
Södra entrén, Öberget
□ Besökscenter naturum, Gysinge

SÄTERS KOMMUN
Bispbergs klack
Flygsandfältet vid Dammsjön
Nerigården
Holmsjöarna
Risshytte hage
Säterdalen

HEDEMORA KOMMUN
Blåberget vid Persbo
Dalkarlsberget
Grådöåsen
Hässlen
Kasttjärnsberget
Kloster
Kvännsen
Morkullberget
Pålsbenning
Realsbo hage
Snöberget
Stackharen
Stadsberget
Stadssjön
Staktjärn
Valla mosse
Älgsjöberget

AVESTA KOMMUN
Bjurforsbäcken
Bredmossen
Bysjöholmarna
Fullsta
Gårdsjöarna
Herrön
Krokbäcken
Kungsgårdsholmarna och Prostnäset
Prästgårdsängen
Skissen
Svartån
Tallåsen
Åsboholmen-Isaksboholmen
Ödet

SALA KOMMUN
Aspenstorp
Bergby
Boberget
Bysjöholmarna
Fermansbo urskog
Fläckebo
Gullvalla
Hillingsberget
Hälleskogsbrännan
Katrinelund
Klinta
Kolpelle
Ljusberget
Lungdals rikkärr
Mergölen
Tjuvberget
Tångan
Tärna
Vitmossen
Ölstabrändan
Östringby

HEBY KOMMUN
Aspnäs
Bruskebo
Falshålets
Flenningeskogens
Gräsbo
Halmdals
Hedesundafjärden
Huddunge stormosse
Hårsbäcksdalen
Ingbokällorna
Kalvnäset
Kerstinbomyran
Lindsta
Långhällsmossens
Marstalla (västra delen)
Marstalla (östra delen)
Myrkarby
Nordansjö
Rotfallets
Ruthagsskogen
Rävkilarnas
Sjömossen-Svinasjön
Skallerborns
Skattmansöådalen
Svartkärret
Sörbo norra
Sörbo södra
Tränviksmossens
Vida
Villingeskogen
Ölstabrändan
Östa

ÖSTERFÄRNEBO SOCKEN
Bärsån
Gysinge
Högmossen
Ista
Kungshögshällarna
Laggarbomyran

HEDESUNDA SOCKEN
Bredforsen
Gammelsäll
Gysinge
Hedesundaskogen
Jordbärsmuren-Ålbo
Kvillanudden
Landa
Spjutholmen

TIERPS KOMMUN
Björns skärgård
Bolstan-Vad
Bondskäret
Bredforsen
Båtfors
Djupfjärd
Ersta
Florarna
Göksnåre
Hållnäskusten
Iggelbo
Kapplasse
Knaperberget
Källarberget
Lerorna
Lissmossen
Lohusmyr
Långnäset
Munga-Sandarna
Rönnfjärdsskogen
Sandbyskogen
Saxmarken
Skaten-Rångsen
Skvallermyren
Slada
Strönningsvik
Sund-Julö
Sätras
Säva mosse
Yttröskogen
Ängskär

ÄLVKARLEBY KOMMUN
Billudden
Båtfors
Bölsjön
Gropholmarna
Komossen
Mararna
Om Friluftslivets år och projektet Luften är fri
Luften är fri är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Friluftslivets år 2021 handlar om att lyfta friluftslivet, att få många nya människor att vara ute och att visa upp alla de värden som friluftslivet har. Samtidigt är Friluftslivets år 2021 ett stort samarbetsprojekt mellan organisationer och personer som vill delta i arrangemanget. Ytterst ansvarig är Naturvårdsverket. Information om Luften är fri och ett kalendarium över aktiviteterna under året hittar du här