You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Projekt Slow Trips
Slow Trips är ett internationellt samverkansprojekt där Leader Nedre Dalälven samverkar med nio andra Leaderområden från Litauen, Luxemburg, Tyskland, Österrike och Italien. Syftet med projektet är att genom internationell samverkan och på ett strukturerat sätt hitta de olika särarterna i de deltagande områden, främst inom kulturarv och miljö, samt att främja erfarenhetsutbyte mellan människor på landsbygden i områden med mindre tradition av turism.

Under 2023 skulle det internationella samarbetsprojektet Slow Trips (ursprungsnamn Cult Trips), som finansierade vårt arbete, avslutats. Vi har nu förlängt projektet med 1,5 år. I denna förlängningsperiod fortsätter vi vårt samarbete med det internationella nätverket i Europa, men lägger nu större vikt vid att stärka aktörerna i Nedre Dalälven genom att öka deras självständighet, marknadsföring och att skapa kluster av Slow Trips-aktörer. Dessa aktörer ska kunna samarbeta och paketera erbjudanden tillsammans samt lära av varandra. Intresset för Slow Trips i Europa är mycket stort, vilket blev tydligt under den internationella Leaderkonferensen LINC, som i år arrangerades i Basilicata, Italien den 8-12 maj. Representanter från Nedre Dalälven deltog och presenterade vårt arbete med Slow Trips. Under konferensen knöt vi många nya kontakter och etablerade potentiella framtida internationella samarbetspartners.
 
Vill du veta mera om projektet?
För mer information, kontakta projektledare Johan Hedin
073-500 96 49
johan@nedredalalven.se
Projekt drivs av Leader
Projekt Slow Trips  är LAG-ägt och drivs av Leader Nedre Dalälven. Till Leader Nedre Dalälvens hemsida.