You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Vandra längs Ljusbäcksleden

Njut av den vackra uppländska naturen längs denna 10 km långa vandringsled. Du kommer bland annat att få uppleva Dalälvens strand och den djupa storskogen i i Östa. När du sedan vandrar vidare mot Tärnsjö kommer du passera Ingbo källor med dess kristallklara vatten. Skogen kring källorna har bevarats orörd och liknar en trollskog. Din vandring tar dig till slut fram till Nora kyrka…

Ljusbäcksleden är en gammal led som man har rustat upp för att man åter igen ska kunna vandra längs den. Det är en del av Upplandsleden.
Du startar vid det Gröna kunskapshuset i Östa som gränsar till nationalparken Färnebofjärden och vandrar till Nora kyrka i Tärnsjö.
Under första kilometrarna av vandringen så kommer du passera rester av flikiga åkrar. För drygt hundra år sedan var det stor aktivitet i Östa by som var centralorten i Nora Socken. Boskap betade i skogen och åkrar odlades i området. Fortsätt din vandring genom barrskog med tallar och granar. Mossklädda block och död ved förstärker känslan av orördhet och storskog. Det finns granar som är drygt 100 år gamla och det finns även en tall som är ca 250 år gammal. Ta chansen längs din vandring att uppleva Ingbo källor med dess klara vatten omgiven av trollskog.
Du kommer också passera en gammal Kolbotten där de förr i tiden tillverkade kol till järnbruken. Efter ca halva sträckan kan du avnjuta din matsäck vid Stenharsudd där du kan grilla intill Nordmyrasjön. En fin vandring i den uppländska naturen.
Om du önskar en längre vandring kan du från Nora kyrka fortsätta vandra längs Kyrkstigen som leder till Skekarsbo, en vandring på ytterligare 9 km.

 

Det här ingår: Om du önskar mer information så kan du kontakta Inger på Sovpå tåg Bed and Breakfast i Tärnsjö.
Tel 0708-366 318, 070-510 31 41 Sovpatag@gmail.com
Där kan du även boka övernattning med frukost samt matsäck till din vandring om du önskar.

Att tänka på: -Ett par sköna skor att vandra i. -Vandringen tar ca 3-4 timmar i rask takt, lägg till tid för raster. -Efter ca halva sträckan kommer du till Stenharsudden där du kan nyttja grillplatsen om du önskar. -Det finns spänger att gå på över våtmarker och diken.

Hitta hit