You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Fiskekort Bysjöns Fiskevårdsområde

Bysjöns Fiskevårdsområde erbjuder spännande fiske efter stor gädda och gös i Nedre Dalälven samt ett varerat fiske i olika sjöar.
Det finns ca 2o-talet arter i området. Vi förvaltar och sköter om fisket som i huvudsak sker på naturligt bestånd, dock har vi fyra sjöar där regnbåge sätts ut samt två sjöar med röding.
Vi tillåter fiske med spinn- och flugspö, mete,…

  • Arrangör:By Fiskevårdsområde
  • Produkt:fiske
  • Tid:Dygn-, vecko-, familje- och årskort
  • Plats:Bysjän, Näs Bruk
  • Antal:Från 1 person
  • Pris från:100 - 400 SEK/person
  • Tel:+46 70 - 542 6161

Fiskekortet är personligt och kan ej överlåtas.
Barn under 15 år fiskar gratis i målsmans sällskap om denne har giltigt fiskekort.
Angelfiske är tillåtet med högst 10 ställ, undantaget de sjöar där ädelfisk utsatts där angling är förbjuden.
Fiskekort som finns att köpa är:
* Helår 400 SEK (kalenderår).
* Familjekort 400 SEK.
* Veckokort 200 SEK.
* Dagkort 100 SEK.

Regnbåge utplanteras i Andersbo Flaxtjärn, Axen, Säfsen och Staksbosjön. I Stakbosjön finns även röding utplanterad.

Det här ingår: Allmänt i älven och sjöarna finns de flesta vitfiskarterna och i forsområdena öring och harr. Våra vatten är välkända för fint fiske på gös, gädda och abborre.
Fiske i området direkt nedströms kraftstationen i Näs Bruk är förbjudet.

Att tänka på: Fiskekort finns att köpa på ?

Hitta hit