You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Fiskekort Tyttbo Forsfiske

Fiskekort löses på iFiske.se, fiskekort.se (-10% medl.sportf.) eller VisitDalarna.se. Där finns karta över gränser, regler, priser. OBS: alla fiskar omfattas av C&R oberoende art samt årstid.

  • Arrangör:Tyttbo Forsfiske
  • Produkt:fiske
  • Tid:April-November
  • Plats:Tyttboforsen, Tyttbo
  • Antal:Upp till ca 30 personer
  • Pris från:130 SEK/vuxen
  • Tel:+46 70 991 7777

Önskar du hyra båt vänligen kontakta oss för information. Tillgången på båtar är begränsade och vi uppskattar något dygns framförhållning. Fisket kan kombineras med Camping, Vandrarhem eller boende i Tyttbo gård.

Fiske längs Dalälvens stränder i ett sammanhängande forsområde med ytor som nås längs stigarna utefter strandkanter. Du befinner dej i den nordligaste delen av Färnebofjärdens nationalpark där nationalparkens regler gäller. Du har även tillgång till nationalparkens vindskydd och eldstäder med generösa grillmöjligheter. Vi som Samarbetspartner till nationalparken vill medverka till att de arter som har naturlig utbredning i området får utvecklas så långt som möjligt på ett för respektive art är möjligt i ett uppskattat fiskevatten.

Vattnet strömmar friskt och är mycket stenigt, med bakvatten och lugnare ytor. Beroende på den aktuella vattenförningen varierar nivåerna kraftfullt i vattnet. Detta påverkar även fisket och fiskemetod. Vi står givetvis gärna till tjänst för information om det aktuella läget.

Att tänka på: Stranden är svårtillgänglig vid högt vattenflöde. Stenarna kan vara hala och att fiske från stranden kräver viss vana av fiske i starkt strömmande vatten. Vi avråder från vadning samt att färdas med någon form av flytande farkost i forsarna.

Hitta hit