You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

155-metersvisning

Efter en fem minuter lång färd med den moderna “malmtunnan”, d.v.s gruvhissen, når du en malmbotten i gruvan, som till största delen bröts under 1700-talet och döptes efter den samtida drottningen Ulrica Eleonora.

  • Arrangör:Sala Silvergruva
  • Produkt:guidade-turer
  • Tid:dagligen, 13:00-14:00, förköpt biljett krävs
  • Plats:Sala Silvergruva
  • Antal:1-20 personer
  • Pris från:250 SEK/person alt. 1790 SEK/grupp
  • Tel:+46 224 677 260

Följ med ner till Ulrica Eleonora botten, som ligger på 155 meters djup i Sala Silvergruva och till största delen bröts under 1700-talet.

Där möts du av ringlande gruvgångar, både större och mindre bergrum, grundvattennivån i from av en underjordisk sjö samt den underjordiska konsertsalen, som 2008 döptes efter kronprinsessan Victoria - för att ta några exempel.

Tydliga spår från flera århundraden finns: gruvorter och salar brutna under 1700- och 1800-tal liksom räls och väl synliga rester från zinkbrytning på 1900-talet.

Färden ner i och upp ur gruvan går via en 5-minuters hissfärd i Knektschaktet, gruvans äldsta bevarade schakt.

PASSAR FÖR DIG SOM:
► vill komma så djupt ner i gruvan som det är möjligt
► helst undviker trappor
► vill göra en lagom utflykt och står pall för kyla (+2°C)

Biljetter köps direkt på: www.salasilvergruva.se/biljetter

Hitta hit