You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Avesta Art 2023 13 maj - 17 september

Att tänka på: Inför besöket Verket är ett inlevelsemuseum och en spännande mötesplats fylld med unika upplevelser och intryck. Här möter du som besökare en spännande mix av historia, konst, naturvetenskap, IKT (Informations Kommunikations Teknologi) och media. Verket välkomnar till interaktiva inlevelser om industrihistoria och olika utställningar, som t ex Avesta Art, och verksamhet med inriktning mot framtida lärande. Det mesta inryms i de tre största hallarna: Rostugnshall, Masugnshall och Martinugnshall. Vår sammanlagda besöksmiljö är mer än 5000 kvm, fördelat på flera olika plan och våningar, med hiss till samtliga. Dessutom finns Corneliussalen med centrum för Kreativt lärande.Verket är en antikvariskt bevarad industrimiljö från dess verksamhetstid. Vissa delar är anpassade men det mesta är i ursprungligt skick. Det betyder att varje besökare måste vara försiktig och tänka på följande: ojämna golvytor, branta trappor, dunkel belysning, kyla, fukt och isbeläggningar samt dammig miljö

Hitta hit