You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Avesta Art

Avesta Art 2020, med titel FACTS AND FANTASIES, bjuder in besökarna till en överraskande, oförutsägbar, faktisk och fantasirik utställning.

  • Arrangör:Verket
  • Produkt:utflyktsmal
  • Tid:Se hemsidan
  • Plats:Verket, Avesta
  • Antal:Se hemsidan
  • Pris från:Se hemsidan

AQUANAUTS– Expeditionen till Siljansringen 1897
För första gången avslöjas här vad som hände deltagarna under en av förra sekelskiftets mest dramatiska forskningsexpeditioner i Sverige.

”Folkhemmets design”
– bruksföremål i rostfritt stål och aluminium”
I utställningen ges besökaren möjlighet att ta del av ett svenskt kulturarv, men också höja blicken och fundera över samhällsutvecklingen under 1900-talet. Utställningen reser också frågor om hållbar design.

I Avesta Art 2020 finns även konstverk av: Ylva Ceder, Torbjörn Grass, Markus Kåhre, Anna Linnea Liljeholm

Avesta Art genomförs i år för nittonde gången. Konstutställningen Avesta Art med samtidskonst i Gamla Järnbrukshyttan i Avesta introducerades 1995. Avestas hyttanläggning från 1870-talet är en av Europas bäst bevarade järnbruksmiljöer från den storskaliga industrialiseringens första epok. Miljöns mäktiga industriarv med vackra slaggstensväggar och stora ugnar är intressant både som industrihistoriskt kulturarv och som konsthall, där varje konstnär ställs inför utmaningen att skapa samspel med industriarvets egna starka uttryck i material och monumental arkitektur.


Avesta Art 2020 Facts and Fantasies
Öppet 17 maj – 13 september 10.00 – 17.00. Förutom midsommarafton (stängt)

Att tänka på: Inför besöket Verket är ett inlevelsemuseum och en spännande mötesplats fylld med unika upplevelser och intryck. Här möter du som besökare en spännande mix av historia, konst, naturvetenskap, IKT (Informations Kommunikations Teknologi) och media. Verket välkomnar till interaktiva inlevelser om industrihistoria och olika utställningar, som t ex Avesta Art, och verksamhet med inriktning mot framtida lärande. Det mesta inryms i de tre största hallarna: Rostugnshall, Masugnshall och Martinugnshall. Vår sammanlagda besöksmiljö är mer än 5000 kvm, fördelat på flera olika plan och våningar, med hiss till samtliga. Dessutom finns Corneliussalen med centrum för Kreativt lärande.Verket är en antikvariskt bevarad industrimiljö från dess verksamhetstid. Vissa delar är anpassade men det mesta är i ursprungligt skick. Det betyder att varje besökare måste vara försiktig och tänka på följande: ojämna golvytor, branta trappor, dunkel belysning, kyla, fukt och isbeläggningar samt dammig miljö

Hitta hit