You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Nätverksträff för fiskets intressenter, 20 mars i Gysinge
Välkommen på en inspirerande och dialogfylld nätverksträff gällande utveckling av fiskefrågorna i Nedre Dalälven!
Nätverksträffen riktar sig till dig på kommunen och länsstyrelsen, fiskevattenägare, företag inom besöksnäringen, naturvårdsföreningar, intresseorganisationer och andra med intresse för fiske, fisketurism, fiskevård och även livskvalitet och service. Kom med och påverka och ta tillvarata möjligheterna!

Datum & tid: onsdagen den 20 mars, 09.00-15.30
Plats: Gysinge, Café Udden
Övrigt: kostnadsfritt, lunch och fika ingår.

Obligatorisk anmälan via denna länk
Anmäl dig gärna senast 6 mars.

Föredrag och aktiviteter under dagen:
Nytt projekt på g för de som berörs av eller har intresse av fiske som resurs för livskvalitet och sysselsättning

Fritidsfiske och fisketurism en nationell resurs för sysselsättning och exportinkomster i Sverige

Daniel Melin, fritidsfiskesamordnare Jordbruksverket

Det sociala värdet i fiske, miljövård och friluftsliv för barn och ungdomar
Pär Dahlgren, regionalt ungdomsansvarig Sportfiskarna

Läget i NAP-arbetet och framtida möjligheter för fritidsfisket och utveckling i Nedre Dalälven
Daniel Brelin, länsfiskekonsulent Länsstyrelsen Uppsala

Modern DNA-teknik visar arter som finns i vattnet. eDNA lämpligt för gäddan?
Martin Ogonowski, forskare SLU Aqua

Diskussion – behov, utmaningar och lösningar för fiske, fiskevård och fisketurism i hela Nedre Dalälvsområdet
Via länken ovan hittar du ett utförligare program.

NeDa förbereder för ett bredare flerårigt fiskeprojekt med fokus på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
Ditt engagemang är betydelsefullt för att fylla projektet med bra innehåll!

Nätverksträffen arrangeras av Biosfärområde Nedre Dalälven / Nedre Dalälvens Intresseförening genom
förstudien ”Fiskeutveckling i Nedre Dalälven” som får stöd av Leader Nedre Dalälven och den europeiska jordbruksfonden.

Bästa hälsningar
Henrik Thomke, Johan Hedin och Magnus Pamp
Biosfärområde Nedre Dalälven / Nedre Dalälvens Intresseförening