You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Färnebofjärden Fiskevårdsområde

Om oss:

En av de största fjärdarna i hela Dalälven är Färnebofjärden nästan 5 000 hektar stor och som det sägs "med ungefär lika många öar som året har dagar".
Färnebofjärden sträcker sig från Tyttboforsarnas utlopp vid gränsen till Dalarna och Västmanland hela vägen till forsområdet som börjar uppströms Gysinge (Gysingeforsarnas Fiskevårdsområde).

Färnebofjärden är verkligen omväxlande för fiskaren med breda fjärdar, sund som är smala, grundområden i sand eller block och djupkanter ner till dryga 20 meters djup. För speciemenfiskaren lockar 20-talet arter. Fisken trivs här, liksom djurlivet på land och i luften, och området invigdes som Nationalpark (Färnebofjärdens Nationalpark) 1998.

Service:

  • Fri parkering
  • Kollektivtrafik
  • Tillgänglighet
  • Adress:C/o Ordf Maria Vestlund, Laggarbovägen 10, SE 811 98 Österfärnebo
  • Tel:+46 70 374 3870
  • E-post:maria.vestlund@gmail.com
  • Webb:www.farnebofjarden.org