You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Gysingeforsarnas Fiskevårdsområdesförening

Om oss:

Genom Gysinge forsar Dalälven fram i två fåror och strax söderut vid Sevedskvarn forsar den andra grenen av älven. De fiskrika strömmarna är kända som Sveriges sydligaste strömmar med en naturlig harrstam. Fisket bjuder på en blandad upplevelse av brukssamhälle i Gysinge och vildmarkskaraktär i Sevedskvarnsområdet. Harrfiskesäsong mellan 1 juni till 1 november.

I området pågår arbete för återskapande av naturlig lek och reproduktion av havsvandrande arter i ett arbete under ledning av Länsstyrelserna tillsammans med kraftbolagen som förberedelse för öppning av vandringsvägar från havet. Gysingeforsarnas Fvof arbetar med långsiktig hållbar förvaltning av fisket i området.
Populära arter vid sidan av harr och öring är gädda, abborre, gös och spännande arter som id och braxen.

Service:

  • Fri parkering
  • Kollektivtrafik
  • Servering
  • Adress:C/o Agneta Lennartsson, Berreksvägen 67, SE 811 98 Österfärnebo
  • Tel:+46 70 546 3961
  • E-post:info@gysingeforsarna.se
  • Webb:www.gysingeforsarna.se