You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Socialt företag renoverar infotavla för biosfärområdet, 29 juni 2020
Tack vare ett gediget arbete av kyrkans sociala företag Hela Heten AB står nu återigen en fräsch informationstavla om biosfärområdet vid Avestas södra infart. Vi bad VD Lars Brandt att berätta om arbetet och företaget.
- Det är alltid roligt att få utföra arbeten på platser där det passerar människor, säger Lars Brandt. Det blir uppskattat direkt genom kommentarer som ”Vad fint ni gör” och ”Åh, det doftar tjära och sommar”.
- Materialet vi använde är nytt men vi arbetade med gamla metoder. Vi gjorde så kallade vattbrädor, takbrädor med urfrästa spår, till nytt tak där vi själva hyvlade trät till rätt dimension och fräste ur vattspåren. Till målningen av stomme och tak använde vi en hantverkarblandning bestående tjära och linolja från Dala Färg i Fäggeby utanför Stora Skedvi.
- Hela Heten är ett socialt företag som arbetar mest med byggnationer av slogbodar, spänger, staket, stängsling av djurhagar och skogsvård. Vi utför enklare renoveringar av bodar samt en del fönsterrenoveringar. Syftet att hjälpa människor som stått långt från arbetsmarknaden tillbaka till arbete. Idag sysselsätter Hela Heten AB 12-15 personer.