You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

aktiviteter, KURSER och NYHETER

Här hittar du aktiviteter som vi arrangerar genom våra olika projekt och andras arrangemang som vi deltar i, samt händelser i och nyheter om biosfärområdet som vi gärna vill lyfta fram. Vissa aktiviteter har vi skjutit upp på grund av pandemiläget, dessa hittar du här.

2021 bjuder på 10-årsfirande och 50-årsjubileum
Vi firar också att biosfärområdet har funnits i tio år, sedan 2011, och att det globala biosfärprogrammet firar 50 år. Firar gör vi genom att arrangera en digital föreläsningsserie om natur, naturvård och miljö tillsammans med Färnebofjärdens nationalpark och Studiefrämjandet. Vidare bjuder vi in till en serie fältvandringar i bondens landskap i samarbete med LRF. Vi kommer också att under Friluftslivet år 2021 anordna en serie guidade vandringar tillsammans med lokala aktörer i biosfärområdet.
PÅ GÅNG
NYHETER OCH TIDIGARE AKTIVITETER
Inställd föreläsning om plastbantning
På grund av sjukdom är föreläsningen den 29 september om plastbantning inställd. Vi hoppas att återkomma med föreläsningen längre fram.
10-årsutvärdering för biosfärområdet är klar och inskickad, 10 september 2021
Stor glädje på biosfärkontoret idag! Vi har nu lämnat in 10-årsutvärderingen av Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven till den svenska biosfärkommittén för vidarebefordran till en internationell expertkommitté för granskning. Nästa sommar får vi veta vad den globala styrelsen för biosfärprogrammet (MAB-ICC) tycker om utvärderingen och om vi fått godkänt. Vi tackar för alla synpunkter som kom in under remisstiden i april 2021 samt för all hjälp med information som vi fått av en rad personer som vi har intervjuat eller bett om fakta. 10-årsutvärderingen kommer att finns att ladda ner från och med december. Kontakta Elias Regelin om du har frågor!
VANDRA I KULTURRESERVATET LINGNÅRE, 4 SEPTEMBER 2021
Följ med Christer Wesström, arkeolog, antropolog och musiker, tillbaka till 1980-talets utgrävningar i Norduppland. I Lingnåre kulturreservat finns lämningar av gravfält och husgrunder, spår efter de första invånarna på Hållnäshalvön. Vandringen är del i en serie strövtåg på Hållnäshalvön. Arrangörer är Hållnäs Sockenråd, Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och lokala aktörer. Läs mer här!
NYHETSBREV NR 6 - 2021 FINNS UTE, 2 september 2021
Det internationella biosfärprogrammet firar 50-år - Sveriges nationella biosfärsamordnare Johanna MacTaggart berättar mer. Passa på att delta i naturfotokurs, kulturvandring och föreläsning om plastbantning. Läs nyhetsbrevet här!
INTERNATIONELLA BIOSFÄRPROGRAMMET FYLLER 50 ÅR - INTERVJU MED JOHANNA MACTAGGART, NATIONELL SAMORDNARE, 1 september 2021
Samtidigt som Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven fyller tio år så firar det internationella biosfärprogrammet (MAB) firar 50 år! Det är himla kul. Vi lät Sveriges nationella samordnare för biosfärområden, Johanna MacTaggart svarar på en rad frågor om firandet i världen, nyttan med biosfärområden, hennes roll som samordnare, med mera. Läs den långa intervjun här! 
VÄLBESÖKT BIOBLITZ I SÄTERDALEN, 14 AUGUSTI 2021
Tillsammans med naturföreningarna i Södra Dalarna och Studiefrämjandet bjöd vi in till en bioblitz i Säterdalen. Under dagen kunde man följa med på en rad naturvandringar där man tillsammans med experter upptäcker Säterdalens artrikedom. Dagen inleddes med fågelexkursion och därefter fortsatte guidade möten med våra pollinatörer, dalens flora, svampar, lavar, livet i vattnet och Säterdalens geologi. #BioblitzDalarna Läs mer här!
Kulturhistoriska upplevelser på Ollas gården i Bäsinge, 7 augusti 2021
Ett sjuttiotal inbjudna personer deltog i fältvandringarna på Ollas gården. Vandringarna är ett samarbete mellan Ollas gården, föreningen Allkorn, Länsstyrelsen i Dalarna samt Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. Läs mer här!
VANDRING I BONDENS LANDSKAP, FAMILJEN VALLERÄNGS ÄLVNÄRA BETESMARKER, HEDESUNDA 5 AUGUSTI 2021
På Ön i Hedesunda har familjen Valleräng en vacker betesmark där deras ungdjur går på sommaren. Familjen Valleräng bedriver en ekologisk mjölkgård i Hedesunda. I samarbete med Vallerängs och LRF Gävleborg bjöd vi in till en guidad tur på Vallerängs marker och lite smakprovning av lokalproducerat mat. Läs mer här!
VANDRING I BONDENS LANDSKAP, FAMILJEN SKOGBERGS ANLAGDA VÅTMARK, STORA SKEDVI, 3 AUGUSTi 2021
Bonden Krister Skogberg har anlagt en våtmark på betesmarken utanför sin gård Ansta strax utanför Stora Skedvi. Runt den uppdämda dammen betar Kristers drygt 40 kor. I samarbete med Krister och LRF Dalarna bjöd vi in till en guidad tur på Kristers marker och lite smakprovning av lokalproducerat mat. Läs mer här!
UPPLEV FÅGELLIV OCH FLORA I NATURRESERVATET BJÖRNS SKÄRGÅRD, 25 JULI 2021
På Hållnäshalvöns nordspets, längst ut i skärgården, ligger fyrön Björn med en liten hamn och en fyrvaktarbostad från 1859. Följ med på en utflykt till Björns fyr där Liselotte och Lennart Söderlund berättar om ön och dess fågelliv. Utflykten är del i en serie strövtåg på Hållnäshalvön. Arrangörer är Hållnäs Sockenråd, Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och lokala aktörer. Läs mer här!
VANDRING I BONDENS LANDSKAP, FAMILJEN VALLERÄNGS ÄLVNÄRA BETESMARKER, HEDESUNDA 15 JULI 2021
På Ön i Hedesunda har familjen Valleräng en vacker betesmark där deras ungdjur går på sommaren. Familjen Valleräng bedriver en ekologisk mjölkgård i Hedesunda. I samarbete med Vallerängs och LRF Gävleborg bjöd vi in till en guidad tur på Vallerängs marker och lite smakprovning av lokalproducerat mat. Läs mer här!
VANDRING I BONDENS LANDSKAP, FAMILJEN SKOGBERGS ANLAGDA VÅTMARK, STORA SKEDVI, 14 JULI 2021
Bonden Krister Skogberg har anlagt en våtmark på betesmarken utanför sin gård Ansta strax utanför Stora Skedvi. Runt den uppdämda dammen betar Kristers drygt 40 kor. I samarbete med Krister och LRF Dalarna bjöd vi in till en guidad tur på Kristers marker och lite smakprovning av lokalproducerat mat. Läs mer här!
LIVESÄNDNING PÅ TEMA SOV UTE FRÅN FÄRNEBOFJÄRDENS NATIONALPARK, 14 JULI
Karin Haulin är friluftsguiden med hundratals utenätter de senaste åren. Direkt från Färnebofjärdens nationalpark delade Karin med sig av tips och erfarenheter kring utesovande. Livesändingen arrangerades av Färnebofjärdens nationalpark i samarbete med Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och Studiefrämjandet. Läs mer här!
NYHETSBREV NR 5 - 2021 FINNS UTE, 5 JULI 2021
Sommar i biosfären! Häng med ut på landet, tillbaka tiden och ut i skärgården. Vi tar dig med ut i bondens landskap både i Stora Skedvi och Hedesunda. Dessutom bjuder vi på livesändning från Färnebofjärdens nationalpark med tips om hur du sover gott ute. Vi tipsar också om turer du kan boka; en guidad båttur i Björns skärgård och en serie upplevelseturer med båt till Svarthälls fäbod i Färnebofjärdens nationalpark. Läs nyhetsbrevet här!
KULTURHISTORISK BERÄTTARVANDRING I VACKRA ÄNGSKÄRS DJUPHAMN, 12 JUNI 2021
Vandra med Tommy Edlund, sommarboende i byn Göksnåre i Norduppland sedan många år, som har länge fördjupat sig i lokal historia. Ta del av Ängskär och Hållnäs: från istid till nutid. landhöjning, vikingatid, brukstid – och mycket annat! Vandringen är del i en serie strövtåg på Hållnäshalvön. Arrangörer är Hållnäs Sockenråd, Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och lokala aktörer. Läs mer här!
GUIDELEDD VANDRING PÅ KONNSJÖLEDEN, Garpenberg, 12 juni 2021
Vi vandrade den nyrenoverade Konnsjöleden ledda av Garpenbergs hembygdsförening. Leden passerar igenom en gammal gruv- och kulturbygd. Vandringen var ett samarbete mellan Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och Garpenbergs hembygdsförening. Läs mer här!
DIGITAL FÖRELÄSNING OM BIOLOGISK MYGGKONTROLL, 9 JUNI 2021
Biologisk Myggkontroll organiserar och utför sedan år 2000 bekämpning av Aedes sticticus och andra översvämningsmyggor inom sju kommuner i Nedre Dalälvsområdet. Verksamhetsledare Jan O. Lundström gav en inblick i hur det komplexa året-runt-arbetet bedrivs och hur läget var i rådande stund. Se mer här!
Vårens digitala studiecirkel i vattenrestaurering avslutades med fältbesök, 6 juni 2021
Under våren arrangerade vi en studiecirkel där vi lär oss mer om vattendragen som omger oss och hur vi kan ta bättre hand om dem. Studiecirkeln bestod av fem digital träffar och en fältdag vid Böleån. Tretton personer från sju av biosfärområdets nio kommuner deltog. Läs mer här!
STRÖVTÅG BLAND BLOMSTER PÅ BONDSKÄRET, 29 MAJ  2021
Vandra i liten grupp i Bondskärets naturreservat guidad av botanikern Lisel Hamring. Här finns ett gammalt kulturlandskap med örtrika slåtterängar och magra hällmarkstallskogar. Vandringen är del i en serie strövtåg på Hållnäshalvön. Arrangörer är Hållnäs Sockenråd, Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven och lokala aktörer. Läs mer här!
Guidad vandring på Mattön om Nedre Dalälvens unika natur, 29 maj 2021
Jenny Olsson, boende på Mattön och erfaren guide från bland annat naturum, guidade ett tjugotal personer. Deltagarna fick bland annat se och höra om områdets karaktäristiska älvängar, sumpvioler, bäverspår och lågor. Jenny berättade även om biosfärområdet. Vandringen var ett samarbete mellan Friluftsfrämjandet och Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. 
DIGITAL FÖRELÄSNING OM BLOMMANDE VÄGKANTER MED ELDSJÄLEN EBBA WERNER, 26 MAJ 2021
Drygt hundra personer lyssnade till eldsjälen Ebba Werner när hon berättade om vägkanternas betydelse för den biologiska mångfalden. Några av frågorna och svaren har vi lagt ut på vår hemsida liksom Ebbas presententation från föreläsningen samt länkar till foldrar om blomstrande vägkanter. Allt detta hittar du här!
Digital Bioblitz Södra Dalarna, 22-30 maj
22-30 maj 2021 bjöd vi in allmänheten till en digital bioblitz. I en Facebook-grupp kunde man posta fotografier, filmer och ljudinspelningar med fåglar, insekter, lavar, mossor, träd och växter/örter/blommor som man ville veta namnet på. Experter från Dalarnas naturföreningar artbestämde det som postades. Arrangemanget är ett samarbete mellan sex naturföreningar i Dalarna samt Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. Facebook-gruppen hittar du här!
Digital Bioblitz i Gävleborg, 17-23 maj
Via en grupp på Facebook kunde man posta bilder, filmer eller ljudinspelningar på insekter, spindlar, fåglar, mossor, lavar, träd, växter med mera som man var nyfiken på. Digital Bioblitz Gävleborg arrangerades av Länsstyrelsen Gävleborg, Färnebofjärdens nationalpark och Åtgärdsprogrammet för hotade arter, i samarbete med Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. Facebook-gruppen hittar du här!
NYHETSBREV NR 4 - 2021 FINNS UTE, 21 MAJ 2021
I det här nyhetsbrevet kan du ta del av flera aktiviteter; en serie guidade strövtåg, varav en båtutflykt, på Hållnäshalvön med sin fem mil långa orörda kustlinje, en guidad vandring i Färnebofjärdens nationalpark, en digital bioblitz i Gävleborg, en digital bioblitz i Dalarna och så ett digitalt föredrag om blommande vägkanter. Vi presenterar även Sivan Jansson med sitt "Fiska dig friskare" som blev finalist i Folkspels "Årets Eldsjäl". För dig som vill ut på egen hand har vi tagit fram en krysslista med biosfärområdets 140 naturreservat.  Läs nyhetsbrevet här!
Livesändning om natursköna besöksmål och platser i biosfärområdet, 19 maj 2021
Studieförbundet Vuxenskolan i Västmanland bjöd in vår biosfärkoordinator Magnus Pamp för att dela med sig av "hemester"-mål runt om i biosfärområdet. Sändningen skedde från Vuxenskolas studio i Västerås. Magnus tipsade om natursköna och lättillgängliga platser i samtliga biosfärområdets nio kommuner och berättade även lite om vad ett biosfärområde är och vad vi som huvudman för biosfärområdet gör i detta. Här kan du se sändningen i efterhand.
VI BJUDER IN TILL EN SERIE STRÖVTÅG PÅ HåLLNÄSHALVÖN I SAMARBETE MED FRAMTID HÅLLNÄS OCH LOKALA ENTREPRENÖRER, 17 MAJ 2021
Under våren har ett samarbete utvecklats med Framtid Hållnäs som lett till att man pakterat fyra olika strövtåg på Hållnäshalvön. Syftet är att visa upp Hållnäs attraktiva miljöer för turister genom att engagera lokala, kunniga entreprenörer inom olika segment. Serien med strövtåg inbjuder till en guidad båtutflykt och tre vandringar som lyfter bygdens natur, kulturbygd och historia. Mer information fås från och bokningar görs hos de lokala aktörerna.
DIGITAL FÖRELÄSNING - INVASIVA ARTER, VAD ÄR PROBLEMET OCH VAD KAN MAN GÖRA? 28 april 2021
Ett sjuttiotal personer lyssnade till Mora Aronsson, expert på SLU Artdatabanken, när han berättade om utmaningarna och arbetet med invasiva arter i Sverige. Under den digitala föreläsningen kunde deltagarna ställa frågor i chatten. Några av frågorna och svaren har vi lagt ut på vår hemsida liksom Moras presententation från föreläsningen samt lite tips på fortsatt läsande på nätet om invasiva arter. Detta hittar du här!
NYHETSBREV NR 3 - 2021 Finns ute, 16 april 2021
Du bjuds in till remissläsning av tioårsutvärderingen av Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. Vi uppmärksammar att Leif Öster på Dalagård har nominerats till årets inspiratör av Naturvårdsverket. I samband med Friluftslivets år 2021 har vi skapat en krysslista där du kan besöka 140 naturreservat i biosfärområdet. Du kan också läsa om att "långsamt" resande i Nedre Dalälven marknadsförs i Europa. Sist men inte minst "puffar" vi för vår föreläsning om invasiva arter. Läs nyhetsbrevet här!
10-årsutvärderingen av Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven på remiss, 1 april 2021
Igår skickade vi ut 10-årsutvärderingen av biosfärområdet på remiss till kommuner, länsstyrelser, medlemmar, utvecklingsrådet, med flera. Arbetet med utvärderingen har pågått sedan mars 2020. En milstolpe är med andra ord nådd. Läs remiss och remissförfarandet här.
Digital föreläsning med naturfotografen Alf Linderheim, om Färnebofjärdens nationalpark, 24 mars 2021
Alf Linderheim är ögat bakom de många talande bilderna i boken ”Färnebofjärden - nationalparken vid Nedre Dalälven.”  Alf bor i Älvkarleby och är som naturfotograf ofta ute längs Nedre Dalälven. Under föredraget visade Alf bilder från Färnebofjärdens nationalpark och delade med sig av sin kärlek till området och naturfotografi. Läs mer om Alf här och se även Alfs svar på några frågor från kvällen!
Nyhetsbrev nr 2 - 2021 finns ute, 19 mars 2021
Om 10-årsfirande för Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven, 50-årsjubileum för det globala biosfärprogrammet MAB, vårens föreläsningsserie, en vattenrik studiecirkel och att Nedre Dalälven uppmärksammas i Europa. Slutligen visar Elias Regelin på Leader Nedre Dalälven hur du kan söka stödmedel för lokal mat samt klimat och miljö. Läs nyhetsbrevet här!
Digital föreläsning "Introduktion till biodling" sågs av 388 personer, 24 februari 2021
Catharina Lindahl, utbildningsansvarig hos Västerlöfsta biodlarförening och ordförande i Uppsala Läns Biodlaredistrikt, gav en introduktion till biodling. Här kan du läsa om Catharinas föreläsning och även se svar på en del frågor som ställdes under kvällen. Klicka här!
Nyhetsbrev nr 1 - 2021 finns ute, 17 februari 2021
Vi bjuder in till 2021 års digitala föreläsningsserie som startar med en introduktion till biodling. Vidare får den vattenintresserade möjlighet att vara med i studiecirkel kring restauering av vattendrag. Henrik Thomke berättar om hur arbetet med digitaliseringen av biosfärområdets fiskevårdsområdesföreningar går. Slutligen visar Elias Regelin på Leader Nedre Dalälven hur du kan söka stödmedel för lokal mat samt klimat och miljö. Läs nyhetsbrevet här!
Enkät utskickad gällande ny handlingsplan för biosfärområdet, 4 januari 2021
Idag har vi sänt ut en digital enkät till ett sjuttiotal personer med kännedom om biosfärområdet där vi ber om synpunkter på befintlig verksamhet och förslag på nya fokusområden. Resultatet av enkäten kommer att utgöra en del av underlaget inför arbetet med den nya handlingsplanen. Kontaktperson för enkäten samt arbetet med handlingsplanen är Elias Regelin.
UNDERSÖKNING KRING KÄNNEDOMEN OM BIOSFÄROMRÅDET PÅGÅR, 18 december 2020
Undersökningen sker via sociala media. Resultatet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen för 2020. Vill du veta mer om undersökningen, kontakta Magnus Pamp.
nyhet - VeteNskapsradion besöker Biosfärområde Nedre Daläven, 15 december 2020
Sara Sällström från Sveriges Radio träffar bland annat Leif och Cecila Öster som berättar om ekoturism och skogsägande i biosfärområdet. Mer i programmet hörs bland annat hållbarhetsforskaren Lisen Schultz vid Stockholms universitet. Lyssna och läs mer här!
LIVESÄND GALAKVÄLL MED TEMA KLIMATSMART OMSTART SÖDRA DALARNA, 24 OKTOBER 2020
FN firar 75 år idag! Samtidigt bjuder Södra Dalarnas FN-förening in till en direktsänd coronaanpassad nätverksträff på Avesta Teater med tema Klimatsmart Omstart Södra Dalarna. Tillsammans med representar från kommuner, företag och föreningsliv berättar vi om vårt hållbarhetsarbete. Se inspelningen/läs mer här!
NYHET - PRISAT ARBETE FÖR HAVSVANDRANDE FISK, 16 OKTOBER 2020
Alsbo Ägg har skänkt 44 000 från sin Östersjöfond till Nedre Dalälvens Intresseförening för vårt arbete med #Biosphere for Baltic. Läs mer här!
Konsten att bygga en fäbod, Svarthälls fäbod, 3 oktober 2020
Vi bjöd in till en kunskapsdag kring hur man bygger fäbodar och hur livet på fäbodsvallen tedde sig. I samarbete med Nora Tärnsjö Hembygdsförening som har restaurerat en fäbod och Färnebofjärdens nationalpark. Läs mer här!
Nyhet - P4 Uppland gästar Svarthälls fäbod och pratar byggteknik, 2 oktober 2020
Idag följde reporten Mona Wahlund från P4 Uppland med oss ut till Svarthälls fäbod i Färnebofjärdens nationalpark. Jakob Martinell från Nora Tärnsjö hembygdsförening berättade om arbetet med att uppföra fäboden och intresset för fäbodskultur. Läs mer här!
GUIDELEDD VANDRING LÄNGS NEDRE DALÄLVEN, 19 SEPTEMBER 2020
Vi vandrade Upplandsleden, Älvkarleby-Marma, en heldagstur längs Nedre Dalälven med naturguiden Karin Haulin. Längs vandringen fick deltagarna veta mer om Nedre Dalälven och dess unika tillkomst. Karin berättade även om träd, örter och djur som vi såg under dagen. Läs mer här!
 
NYHET - Socialt företag renoverar infotavla för biosfärområdet, 29 juni 2020
Tack vare ett gediget arbete av kyrkans sociala företag Hela Heten AB står nu återigen en fräsch informationstavla om biosfärområdet vid Avestas södra infart. Vi bad VD Lars Brandt att berätta om arbetet och företaget. Läs mer här!
Länsvandring I HEBY med landshövdingEN, 25 juni 2020
Vandringen är en av åtta som landshövding Göran Enander gör i Upplands kommuner i syfte att uppmärksamma betydelsen av friluftsliv, folkhälsa och naturvård. Vi fick tillfälle att berätta om verksamheten vid Nedre Dalälvens Intresseförening samt om Biosfärområde Nedre Dalälven. Läs mer här!
Nyhet - NeDas VD Lotta heimersson gästar Radio p4, 9 juni 2020
Förmiddag i P4 med Maria Sundell och Larry Forsberg direktsände från den ekologiska getgården Lars Pers i Fors utanför Österfärnebo. En av gästerna i programmet är Lotta Heimersson, VD för Nedre Dalälvens Intresseförening (NeDa). Hör henne berätta om företagsutveckling, framtidsvisioner, turism, boende i området, samt om läget i turismnäringen under coronapandemin. Läs och hör mer här!
Digital BioBlitz Dalarna, 18-24 maj 2020
Naturföreningarna i Dalarna och Biosfärområde Nedre Dalälven bjuder in naturnyfikna att via Facebook posta bilder, filmklipp och ljudupptagningar på växter, fåglar, insekter med mera som man upptäcker på sina egna utflykter. Artkunniga från föreningarna hjälps åt med artbestämning, att berätta mer om arten samt eventuell inrapportering till artdatabanken. Allt i samband med den biologiska mångfaldens dag. Läs mer här!
NÄTVERKSDAGAR - FOTO/FILM OCH SOCIALa MEDIA, 17-18 MARS
Projekt Destination Dalälven bjuder in till två nätverksdagar. Den första dagen delar Anna Järnebeck, Visit Roslagen, sina erfarenheter kring sociala media, skriva för webben, kanalval med mera. Fotografen berättar på vad du behöver tänka kring film och foto i sociala media. Andra dagen har du möjlighet att följa med Henrik i fält och testa på att fotografera mat/dukning, inomhusmiljöer, exteriörer och livet på ett besöksmål. Se mer här!
FÖRELÄSNING FÄRNEBOFJÄRDEN I ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT, 11 MARS 2020
Som medvärd bjuder vi in till en föreläsning där klimatanpassningssamordnare Christoffer Carstens från Länsstyrelsen Gävleborg berättar hur klimatet förändras i världeoch hur Nedre Dalälven, strandängarna och odlingslandskapet påverkas. Läs mer här!
Kursdag i livsmedelshygien, inriktning egenkontrollprogram (HACCP), 4 mars 2020
Introduktion till och framtagande av ett egenkontrollprogram (kursdag 2) för dig som arbetar med råvaror, beredning, tillverkning t.ex. Bed&Breakfast, catering, hotell, utomhusmatlagning och restaurang. Se mer här!
ARBETE MED 10-ÅRSUTVÄRDERING AV BIOSFÄROMRÅDET INLEDS, 2 mars 2020
I år är det 10 år sedan området Nedre Dalälven officiellt utsågs till biosfärområde av Unesco. Därmed är det också tid att göra en utvärdering av denna tioårsperiod. Nu i mars påbörjar vi arbetet med 10-årsutvärderingen som ska vara klar hösten 2021. Hur arbetet går till - läs mer här!
Kursdag i livsmedelshygien, grundmoment och uppdatering (HACCP), 28 januari 2020
För dig som arbetar med råvaror, beredning, tillverkning t.ex. Bed&Breakfast, catering, hotell, utomhusmatlagning och restaurang. Se mer här!
AKTIVITETER OCH NYHETER - 2019
NYHET - Prisat arbete för havsvandraNde fisk, 7 november 2019
Alsbo Ägg AB skänker 40 000 kronor till Nedre Dalälvens Intresseförening ur sin Östersjöfond för att stödja vårt arbete för att den havsvandrade fisken ska kunna återvända till Nedre Dalälven samt för vårt samarbete med andra biosfärområden runt Östersjön. Läs mer här! 
Vandring på Upplandsleden/Kyrkstigen 20 oktober 2019
Vi vandrar sträckan Österbo fäbodar - Nora kyrka i Tärnsjö (6,5 km), ledda av naturguiderna Madde och Jack från Multiadventures Sweden. Välkommen! Läs mer här!
Studieresa Bisfera Appennino Tosco Emiliano, 15-18/10 2019
Genom det Svenska Biosfärprogrammet deltog vi på en studieresa till det italienska biosfärområdet Appennino Tosco Emiliano. Syftet var att se olika exempel på samverkan i området, i vårt fall var vi speciellt intresserade av de lokala matentreprenörerna och hur de samverkade. Läs mer här!
Nätverksträff med NordMAB, 7-9 oktober 2019
Åtta länder i biosfärnätverket NordMAB träffas i Plockton på Skottlands västkust. Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven finns på plats för att utbyta erfarenheter om bland annat hållbar turism. Läs mer här!
Vandring på GästrikEleden, 5 okt 2019
Vi vandrar sträckan Gammelbyn, Koversta - Gysinge (6,5 km), ledda av Joakim Helmbrandt, ordförande i Gästrikeledskommittén. Välkommen! Läs mer här!
Föreläsning Vandra Gästrikeleden & Upplandsleden, 2 okt 2019
Välkommen till en föreläsning med Gunnika Isaksson-Lutteman! Hon berättar om Gästrikeleden och Upplandsleden, hur lederna är att vandra och hur hennes populära guideböcker kom till. Under kvällen får du ta del av vandringstips, upptäckarlusta och inspirerande bilder. Läs mer här!
Besök från Gyeonggi-provinsen i Sydkorea, 2 oktober 2019
Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven besöktes av en delegation från Gyeonggi-provinsen i Sydkorea. Vi berättade om det enorma samarbete som ligger bakom bildandet av Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven samt om några projekt vi driver idag. Läs mer här!
Mässa Efterfest i Heby, 28 SEPTEMBER 2019
Vi var på plats på mässan och samtalade bland annat kring hållbarhet och tanken bakom biosfärområdet och projekten som pågår i området. Läs mer här!
Biosphere for Baltic, 18-20 september 2019
Biosfärområdena runt Östersjön har träffats för att byta erfarenheter vad gäller åtgärder för en bättre vattenkvalitet och hur man driver en hållbar utveckling genom dialog och samverkan. Läs mer här!
ROADTRIP i BIOSFÄROMRÅDET MED DOKUMENTÄRFILMARE, 12:e och 16:e juni
Vi tog med dokumentärfilmaren Eric Delafosse från Energy Observer på en rundtur i vårt Biosfärområde Nedre Dalälven. Han har i uppdrag från Unesco att göra kortfilmer om goda exempel på hållbar utveckling. I Nedre Dalälven ville han spegla arbetet kring fiskevård. Läs mer här!
Föreläsning för Gamla Gardet om biosfärområdet, 11 juni 2019
25 personer från Gamla Gardet i Västerås och Surahammar bokade en föreläsning om Biosfärområde Nedre Dalälven. Cristina och Magnus berättade och svarade på frågor. Läs mer här!
Växt- och mindfulnessvandring i samband med Biologiska Mångfaldens dag, 25 maj 2019
Mindfullness- och växtvandringarna med hälsoinspiratören Maria Karlsson fick gott betyg av deltagarna. Maria ledde två vandringar på Granön där hon under vandringarna berättade om hur man kan använda olika läke- och matväxter. Hon bjöd också på örtshots. Läs mer här!
Inspirationsresa till Hovranområdets ängs- och betesmarker, Hedemora, 23 maj 2019
För markägare: inspirationsresa till Hovranområdets ängs- och betesmarker, från igenväxt till öppet landskap. Sedan 2016 har Hedemora, Husby och Garpenbergs församlings sociala företag Hela Heten AB fått människor som stått långt från arbetsmarknaden tillbaka till arbete genom att restaurera igenväxande ängar och betesmarker kring det natursköna Hovranområdet. Läs mer här!
Medverkan på Bioblitz på den biologiska mångfaldens dag, 22 maj 2019
Idag på den Biologiska mångfaldens dag 22 maj har Biosfärområde Nedre Dalälven deltagit i en bioblitz i naturreservatet Långängarna i Sandvikens kommun. Ett mycket välbesökt arrangemang! Vi har dels varit med för att lära och knyta kontakter och dels för att informera om vårt arbete med hållbar utveckling. Läs mer här!
Nätverksdag om turism - paketering och hållbarhet - 8 maj 2019
Till Nedre Dalälvens: Turistföretag, Logianläggningar, Besöksmål, Guider, Turistansvariga i kommuner
Erfarenheter och handfasta exempel från Pernilla Larssons, Linda Staafs och Åse Wännerstams resor i sina företag och hur de arbetar med paketering och crosselling. Hållbarhet, frågan aktuellare än någonsin, WSP tipsar om hur vi kan stärka konkurrenskraft och marknadsföring genom att arbeta med den. Ett helt nytt grepp med NeDa´s webbsajt. Läs mer här!
Träff för biosfärområdets utvecklingsråd, 25 april 2019
Sedan biosfärområdet grundades 2011 har ett utvecklingsråd sammansatt av aktörer i regionen träffats vartannat år för att tycka till om arbetet som gjorts i biosfärområdet och för att komma med nya infallsvinklar på vad som kan göras framöver. I år träffades vi i den nyrustade konferenssalen på Gamla Sjukhemmet i Gysinge. Läs mer här!
EuroMAB, 1-5 april 2019
Under konferensen i Dublin deltog cirka 220 deltagare från ett trettiotal länder från Europa, samt Kanada, USA och Ryssland. Från Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven deltog verksamhetsledare Lotta Heimersson och Magnus Pamp, kommunikatör och projektledare i projektet BUS i Biosfären. Läs mer här!
Träff om juridik och miljöersättningar vid bete och slåtter, 21 mars 2019
Är du markägare, djurägare eller entreprenör och vill lära dig mer om juridiken och EU-stöden som kan bli aktuella vid restaurering, bete eller slåtter av älvängar och andra områden med höga naturvärden? Läs mer här!
Träff om naturbeteskött, 18 mars 2019
Är du nötköttsproducent, kostchef, grossist eller politiker med intresse för naturbeteskött? På denna träff där du får lära dig mer om och diskutera frågor om naturbete, miljö, certifiering och marknad. Läs mer här!
Kurs i Naturnära Skogsbruk, 2-3 februari 2019
Ett trettiotal skogsägare och andra intresserade samlades helgen 2-3 februari 2019 i Stjärnsund för en tvådagarskurs i den hyggesfria skogsbruksformen Naturnära skogsbruk. Läs mer här!