You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Nedre Dalälvens Intresseförening har fått pris ur Östersjöfond instiftad av Alsbo Ägg
- Vi har fått pris för vårt arbete för livet i vattnet i Nedre Dalälven och Östersjön, säger Lotta Heimersson, VD för Nedre Dalälvens Intresseförening. Jag känner mig både rörd och hedrad. Det är äggproducenten Alsbo Ägg i Krylbo som instiftat en egen Östersjöfond för att lyfta miljöfrågan och ekonomiskt bidra till satsningar för Östersjöns utveckling. Alsbo Ägg AB skänker 40 000 kronor till oss för att stödja vårt arbete för att den havsvandrade fisken ska kunna återvända till Nedre Dalälven samt för vårt samarbete med andra biosfärområden runt Östersjön.
Vill göra skillnad för Östersjön
Sören och Britt-Mari Rabb är både eldsjälar och miljövänner, och i 37 år har de drivit verksamheten i Alsbo Ägg i södra Dalarna, utanför Krylbo. För fem år sedan bestämde sig Alsbo Ägg för att bygga vidare på sitt miljöarbete, och börja göra skillnad. En Östersjöfond bildades i syfte att lyfta miljöfrågan och göra riktade ekonomiska insatser mot just Östersjön.
– Vår miljösatsning och den egna Östersjöfonden betyder oerhört mycket för oss själva, säger Sören Rabb, grundare av Alsbo Ägg. För dör haven så dör även vi, och vi har världens alla hav bara till lån av våra barn och barnbarn. Vi vet att Östersjön tyvärr är ett av världens mest förorenade hav. Så länge det ser bra ut på den glittrande vattenytan är det tyvärr alltför få som inser hur allvarlig situationen egentligen är. Vi vill därför vara delaktiga i att försöka rädda Östersjön och ser gärna att fler tar ansvar och engagerar sig.
– Vi uppskattar verkligen att Nedre Dalälvens Intresseförening verkar i vår närmiljö. Därför har vi bestämt oss att fondmedel årligen från och med i år ska tillfalla föreningen för deras arbete. 

Alsbo Ägg satsar även på hållbar produktion
Alsbo Ägg har den senaste tiden investerat i solceller som nu levererar energi tillräckligt för paketering av äggen. Ett långsiktigt mål är att driva hela anläggningen med egen solel. Inför 2020 har man beslutat sig för att vara den första svenska äggproducenten att helt upphöra med plastförpackningar och plast när det gäller konsumentförpackningar.
- Vi försöker även stå på oss när det gäller att inte tvätta äggen, fortsätter Sören Rabb. För några konsumenter är det en känslig fråga om det skulle råka vara lite smuts på äggen. Vi anser dock att äggen mår bra av att behålla sitt eget skyddande skikt och att våra ägg ändå är rena i hög grad. En äggtvätt medför en miljöbelastning vi vill undvika. Det handlar till exempel om förbrukning av vatten, uppvärmning av vattnet och rening av detsamma.

Kriterier och pristagare
Enligt Östersjöfondens kriterier ska mottagaren vara en aktör som på olika sätt gör aktiva handlingar för att återställa, skydda och bevara Östersjöns miljö.
  • - 2019 tilldelades fondpengar och diplom till Nedre Dalälvens Intresseförening för deras arbete med att havsvandrade fisk ska återvända till Nedre Dalälven samt deras samarbete med andra biosfärområden runt Östersjön.
  • - 2018 tilldelades fondpengar och diplom till Nedre Dalälvens Intresseförening för deras arbete med ”Biosphere for Baltic”.
  • - 2017 tilldelades fondpengar och diplom till Stiftelsen Hållbara Hav Östersjön.
  • - 2016 var Världsnaturfonden årets mottagare av fondpengar samt diplom för deras Östersjöarbete.
  • - 2015 gick priset till forskningscentret Människa Teknik Miljö, MTM, vid Örebro universitet, tillika ett av tre referenslaboratorier i världen som samarbetar med FN:s miljöprogram. Priset, fick de för sitt arbete med att kartlägga de stora problem som finns med mikroplaster i Östersjön.