You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Digital BioBlitz Dalarna, 18-24 maj 2020
Under 2019 började vi tillsammans med naturföreningarna i Dalarna att planera för en BioBlitz i Säterdalen där naturnyfikna och artkunniga tillsammans under en dag skulle undersöka platsens naturliv och rapportera in fynden till artdatabasen. I slutet av mars 2020 insåg vi, på grund av det pandemiska läget, att vi behövde skjuta fram BioBlitzen till 2021. För att inte helt ställa in bestämde vi oss för att testa hur en digital BioBlitz skulle falla ut. Kunde vi skapa engagemang via en Facebook-grupp? Vi valde hela Dalarna som geografiskt område för BioBlitzen och tidspannet utökade vi från 24 timmar till en vecka.

Naturföreningarna, se nedan, har stått för all kunskap kring arter och artidentifiering. Vår roll från biosfärkontoret var att bistå med marknadsföring, kommunikation med media och att sprida information till de som kan sprida vidare som kommuner, bibliotek, friluftsamordnare, näringslivsutvecklare, miljö/hållbarhetsstrateger med mera, samt att delta i styrgruppens planering. Marknadsföringen av aktiviteten är en del i projektet BUS i biosfären som får stödmedel av Leader Nedre Dalälven.
Det blev lyckat, men inte som vanligt
Facebook-gruppen för BioBlitzen fick snabbt över trehundra medlemmar. Under veckan postade medlemmarna 430 bilder med 288 olika arter från mer än 96 platser i Dalarna, Gävleborg, Uppland och Västmanland (och en från Polen). Sammanlagt skrev artkunniga och naturfikna mer än 530 kommentarer och tryckte på gilla-knappen för bilder och kommentarer mer än 3000 gånger.

Den digitala varianten uppmärksammades av media. Annonsbladet Dalarna gjorde först en intervju innan BioBlitzen och sedan en uppföljning direkt efteråt. Även tidningen Dalademokraten skrev om vår digitala BioBlitz. Radio P4 Dalarna skickade ut sin reporter Clara Fritzon till Säterdalen där Staffan Jansson och Lena Stigsdotter från Naturskyddsföreningen i Säter berättade om varför vi gjorde en digital BioBlitz. Intervjun hör du här.

Några slutsatser. Vi nådde ganska många genom Facebook-gruppen, dock inte alls så många yngre, och givetvis inte övriga som saknar Facebook eller digital närvaro överhuvudtaget. Att vi spred ut arrangemanget över en vecka upplever vi vara en nyckel för att intresset ökade och att faktiskt flera gav sig ut mer än en gång för att dokumentera vad de såg och hörde. Att inte träffas fysiskt gör en BioBlitz "grundare", det vill säga att artbestämningen via foto/film/ljudfil blir klurigare och möjligheterna till fördjupad artinformation och dialog kring fynden blir mindre. Det är dock imponerade hur bra det ändå går att identifiera via bilder. Många uttryckte glädje och nyfikenhet i Facebook-gruppen, se några kommentarer nedan. För framtida BioBlitzer kan det vara en idé att köra en digital BioBlitz parallellt för att väcka intresse och att få människor att komma till det fysiska arrangemanget. I styrgruppen har vi bestämt att vi ska ha Facebook-gruppen kvar och där ha ett månadstema där vi efterfrågar specifika arter varje månad, i lärande syfte. Det fortsätter att komma in bilder till gruppen och antalet medlemmar har ökat.
Feedback från deltagare
"Det har varit en rolig vecka! Vi har tagit oss ut lite extra, stannat upp och tittat på det lilla livet runt omkring och vi har fått se så många fina fotografier av alla möjliga arter och lärt oss massor!"

"Positivt att så många upptäcker det som finns i vår närhet. Att också dela med sig gör att åtminstone jag lär mig om sådant som jag inte sett själv men kan komma att se framöver. Man får nya ögon!"

"Det här var riktigt kul! Mer!"

"Kanonbra evenemang med fina bilder och kunskapsutbyte!"

"Otroligt fina bilder!"

"Det har varit jättekul! Både att kunna ställa egna frågor och ta del av andras. Mycket trevligt bemötande från alla! Vill tacka alla kunniga personer som tagit sig tid att kommentera inläggen."
Arrangörer och samarbetspartners
Vad är en BioBlitz?
En BioBlitz är vanligtvis en intensiv inventering av alla möjliga arter inom ett avgränsat mindre område och håller normalt på under 24 timmar. Artkunniga och naturnyfikna möts och undersöker området tillsammans. Under årets digitala variant höll vi på en hel vecka och riktade oss mot hela Dalarna!
DOKUMENTATION
Affisch
(7.8MB)